BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242050X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 854 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248013X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 570 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248016X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 600 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 626 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 725 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248032X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 807 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248038X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 854 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248050X00
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 1,027 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 25mm

Mã sản phẩm: V0248025A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 138,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 40mm

Mã sản phẩm: V0248040A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 168,053 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 50mm

Mã sản phẩm: V0248050A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 188,843 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 60mm

Mã sản phẩm: V0248060A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 237,353 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 75mm

Mã sản phẩm: V0248075A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 303,188 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 90mm

Mã sản phẩm: V0248090A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 365,558 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 100mm

Mã sản phẩm: V0248100A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 438,323 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (180-200 Con) #12 x 125mm

Mã sản phẩm: V0248125A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 694,733 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735015A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 132,413 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735020A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 124,988 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735025A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 120,038 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735030A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 120,038 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
support_icon