Loading...

Vít Col

Vít Col (Self Tapping Screws - Flat Head) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 7982C. Là loại vít chuyên dùng cho ngành gỗ, dùng để cố định các chi tiết bằng gỗ, cũng như định vị các chi tiết khác trên gỗ.

21 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 331 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 82,750 đ
Giá: 402 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 100,500 đ
Giá: 479 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 119,750 đ
Giá: 554 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 138,500 đ
Giá: 705 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 70,500 đ
Giá: 856 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 85,600 đ
Giá: 1,008 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 100,800 đ
Giá: 625 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 62,500 đ
Giá: 734 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 73,400 đ
Giá: 842 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 84,200 đ
Giá: 1,062 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,200 đ
Giá: 1,283 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,300 đ
Giá: 1,503 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 75,150 đ
Giá: 1,726 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 86,300 đ
Giá: 1,947 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 97,350 đ
Giá: 1,289 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 64,450 đ
Giá: 1,614 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 80,700 đ
Giá: 1,937 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 96,850 đ
Giá: 2,262 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,100 đ
Giá: 2,589 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 129,450 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn