BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Sử Dụng Cho

Vít Col

Vít Col

Vít Col Inox 304 M4x15

Vít Col Inox 304 M4x15

MPN: V0740015H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 557
2000+ 429
7000+ 401
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M4x20

Vít Col Inox 304 M4x20

MPN: V0740020H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 675
1500+ 520
6000+ 486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M4x25

Vít Col Inox 304 M4x25

MPN: V0740025H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 804
1500+ 619
5000+ 579
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M4x30

Vít Col Inox 304 M4x30

MPN: V0740030H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 928
1250+ 715
4500+ 668
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M4x40

Vít Col Inox 304 M4x40

MPN: V0740040H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,186
1000+ 913
3500+ 854
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M4x50

Vít Col Inox 304 M4x50

MPN: V0740050H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,441
750+ 1,110
3000+ 1,038
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M4x60

Vít Col Inox 304 M4x60

MPN: V0740060H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,695
750+ 1,305
2000+ 1,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M5x20

Vít Col Inox 304 M5x20

MPN: V0750020H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,052
1000+ 810
4000+ 757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M5x30

Vít Col Inox 304 M5x30

MPN: V0750030H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,418
750+ 1,092
3000+ 1,021
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M5x40

Vít Col Inox 304 M5x40

MPN: V0750040H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,782
600+ 1,372
2000+ 1,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M5x50

Vít Col Inox 304 M5x50

MPN: V0750050H00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 2,154
600+ 1,658
2000+ 1,551
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M5x60

Vít Col Inox 304 M5x60

MPN: V0750060H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,527
400+ 1,946
1500+ 1,819
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M5x70

Vít Col Inox 304 M5x70

MPN: V0750070H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,901
400+ 2,234
1500+ 2,089
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M5x80

Vít Col Inox 304 M5x80

MPN: V0750080H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,275
300+ 2,522
1000+ 2,358
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M6x30

Vít Col Inox 304 M6x30

MPN: V0760030H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 2,168
600+ 1,669
2000+ 1,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M6x40

Vít Col Inox 304 M6x40

MPN: V0760040H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,710
400+ 2,087
1500+ 1,951
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M6x50

Vít Col Inox 304 M6x50

MPN: V0760050H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,255
300+ 2,506
1000+ 2,344
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M6x60

Vít Col Inox 304 M6x60

MPN: V0760060H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,802
300+ 2,927
1000+ 2,737
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M6x70

Vít Col Inox 304 M6x70

MPN: V0760070H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,352
300+ 3,351
900+ 3,133
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Col Inox 304 M6x80

Vít Col Inox 304 M6x80

MPN: V0760080H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,901
200+ 3,773
800+ 3,528
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày