BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x40 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x40 (#8-16TPI)

MPN: V1340040X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,431
1000+ 1,102
3000+ 1,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x50 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x50 (#8-16TPI)

MPN: V1340050X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,695
750+ 1,305
2500+ 1,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x10 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x10 (#10-12TPI)

MPN: V1350010X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,075
1250+ 828
4000+ 774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x15 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x15 (#10-12TPI)

MPN: V1350015X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,263
1000+ 972
3500+ 909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x20 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x20 (#10-12TPI)

MPN: V1350020X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,448
750+ 1,115
3000+ 1,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x30 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x30 (#10-12TPI)

MPN: V1350030X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,827
600+ 1,407
2000+ 1,316
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x40 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x40 (#10-12TPI)

MPN: V1350040X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,206
500+ 1,698
1500+ 1,588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x50 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x50 (#10-12TPI)

MPN: V1350050X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,582
400+ 1,988
1500+ 1,859
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x30 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x30 (#12-12TPI)

MPN: V1360030X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,015
400+ 2,322
1500+ 2,171
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x40 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x40 (#12-12TPI)

MPN: V1360040X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,576
400+ 2,754
1000+ 2,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x50 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x50 (#12-12TPI)

MPN: V1360050X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,952
300+ 3,043
1000+ 2,846
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x60 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x60 (#12-12TPI)

MPN: V1360060X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,695
300+ 3,615
900+ 3,380
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày