Loading...

Vít Đầu Tròn

Vít đầu tròn (Pan Head Self-Drilling Screws) hay còn gọi là vít tự khoan đầu tròn. Là một loại vít tự khoan có đầu tròn, đuôi cá có khả năng tự khoan lên bề mặt vật liệu liên kết. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 7504N bằng vật liệu thép hoặc thép không gỉ (inox 410). Dùng trong các ngành nghề xây dựng, cơ khí, thường dùng để lắp ghép các chi tiết lại với nhau có độ cứng thấp hơn độ cứng của vít…các mối ghép chưa có lỗ chờ.

30 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 394 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 197,000 đ
Giá: 29,383 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 29,383 đ
Giá: 406 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 203,000 đ
Giá: 32,065 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 32,065 đ
Giá: 402 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 201,000 đ
Giá: 29,850 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 29,850 đ
Giá: 491 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 245,500 đ
Giá: 37,895 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 37,895 đ
Giá: 394 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 197,000 đ
Giá: 30,316 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 30,316 đ
Giá: 479 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 239,500 đ
Giá: 35,796 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 35,796 đ
Giá: 497 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 248,500 đ
Giá: 36,962 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 36,962 đ
Giá: 524 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 262,000 đ
Giá: 38,711 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 38,711 đ
Giá: 349 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 174,500 đ
Giá: 27,401 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 27,401 đ
Giá: 454 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 227,000 đ
Giá: 28,567 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 28,567 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn