BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Đầu Tròn

Vít Đầu Tròn

Có 15 sản phẩm
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242013X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 440 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242016X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 459 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 449 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 557 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242032X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 458 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242038X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 554 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242045X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 578 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242050X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 607 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248013X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 405 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248016X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 426 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 446 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 516 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248032X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 574 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248038X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 607 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)

Mã sản phẩm: V1248050X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 730 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/03.
support_icon