BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x19mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x19mm (#8-18TPI)

MPN: V0442019A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,038
4+ 168,659
10+ 157,707
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 12 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x19mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x19mm (#8-18TPI)

MPN: V0442019X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 619
1500+ 477
5000+ 446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x25mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x25mm (#8-18TPI)

MPN: V0442025A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 263,588
3+ 202,962
10+ 189,783
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 7 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x25mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x25mm (#8-18TPI)

MPN: V0442025X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 666
1500+ 512
4500+ 479
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x30mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x30mm (#8-18TPI)

MPN: V0442030A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 303,188
3+ 233,454
10+ 218,295
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 9 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x32mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x32mm (#8-18TPI)

MPN: V0442032X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 936
1000+ 721
3000+ 674
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 280 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x38mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x38mm (#8-18TPI)

MPN: V0442038X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 810
1000+ 623
4000+ 583
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x40mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x40mm (#8-18TPI)

MPN: V0442040A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 367,538
3+ 283,004
10+ 264,627
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (495-500 Con) 4.2x50mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (495-500 Con) 4.2x50mm (#8-18TPI)

MPN: V0442050A500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 246,263
4+ 189,622
10+ 177,309
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x50mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x50mm (#8-18TPI)

MPN: V0442050X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 859
1000+ 662
3500+ 619
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (480-500 Con) 4.2x60mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (480-500 Con) 4.2x60mm (#8-18TPI)

MPN: V0442060A500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 285,863
3+ 220,114
10+ 205,821
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

MPN: V0735015A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 117,563
8+ 90,523
30+ 84,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 27 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

MPN: V0735020A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 33 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

MPN: V0735025A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 27 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

MPN: V0735030A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 45 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)

MPN: V0735040A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 14 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)

MPN: V0735050A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 20 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)

MPN: V0735060A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 18 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)

MPN: V0735070A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 8 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Col Inox 304 M4x15

Vít Col Inox 304 M4x15

MPN: V0740015H00
Danh mục: Vít Col Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 557
2000+ 429
7000+ 401
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày