BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Dù

Vít Dù

Có 20 sản phẩm
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x12 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350012X00
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 877 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x60 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350060X00
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 2,261 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x10 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340010X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 458 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x12 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340012X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 535 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x15 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340015X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 584 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x20 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340020X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 693 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x25 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 761 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x30 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340030X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 893 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x40 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340040X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,096 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x50 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340050X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,296 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x10 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350010X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 818 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x15 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350015X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 964 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x20 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350020X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,106 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x30 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350030X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,395 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x40 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350040X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,685 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x50 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350050X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 1,973 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x30 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360030X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,303 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x40 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360040X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,731 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x50 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360050X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,022 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x60 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360060X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,589 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/03.
support_icon