BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Dù

Vít Dù

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x10 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340010X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 685 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x12 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340012X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 802 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x15 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340015X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 877 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x20 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340020X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 1,040 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x25 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 1,141 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x30 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340030X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,339 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x40 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340040X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,643 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x50 (#8-16TPI)

Mã sản phẩm: V1340050X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,943 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x10 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350010X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,228 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x15 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350015X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,445 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x20 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350020X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,659 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x30 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350030X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,091 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x40 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350040X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,527 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x50 (#10-12TPI)

Mã sản phẩm: V1350050X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,960 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x30 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360030X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,455 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x40 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360040X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 4,096 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x50 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360050X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 4,532 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x60 (#12-12TPI)

Mã sản phẩm: V1360060X00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,383 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.