BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 75mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 75mm

MPN: V0248075X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,388
400+ 1,839
1500+ 1,719
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 90mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 90mm

MPN: V0248090A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 365,558
3+ 281,479
10+ 263,201
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 100mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 100mm

MPN: V0248100A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 438,323
2+ 337,509
10+ 315,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 11 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (180-200 Con) #12 x 125mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (180-200 Con) #12 x 125mm

MPN: V0248125A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 694,733
2+ 534,945
5+ 500,207
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 3.5x20 (#6-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 3.5x20 (#6-20TPI)

MPN: V0335020A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 164,588
6+ 126,733
20+ 118,503
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Tồn kho: 20 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 3.5x25 (#6-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 3.5x25 (#6-20TPI)

MPN: V0335025A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 181,913
6+ 140,073
20+ 130,977
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x13 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x13 (#8-20TPI)

MPN: V0342013X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 354
2500+ 273
9000+ 255
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x16 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x16 (#8-20TPI)

MPN: V0342016X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 384
2000+ 296
8000+ 276
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 1545 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x19 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x19 (#8-20TPI)

MPN: V0342019X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 408
2000+ 314
7500+ 294
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 2000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 4.2x25 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 4.2x25 (#8-20TPI)

MPN: V0342025A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 289,575
4+ 222,973
10+ 208,494
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x25 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x25 (#8-20TPI)

MPN: V0342025X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 463
2000+ 357
6500+ 333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 4.2x30 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 4.2x30 (#8-20TPI)

MPN: V0342030A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 280,913
4+ 216,303
10+ 202,257
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 5 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x30 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x30 (#8-20TPI)

MPN: V0342030X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 778
1000+ 599
4000+ 560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 4.2x40 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Thép Xi (980-1000 Con) 4.2x40 (#8-20TPI)

MPN: V0342040A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 330,413
3+ 254,418
10+ 237,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x40 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x40 (#8-20TPI)

MPN: V0342040X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 644
1500+ 495
4500+ 463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x50 (#8-20TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Col Inox 410 4.2x50 (#8-20TPI)

MPN: V0342050X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 750
1000+ 578
4000+ 540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x13mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x13mm (#8-18TPI)

MPN: V0442013A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 184,388
5+ 141,978
20+ 132,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x13mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x13mm (#8-18TPI)

MPN: V0442013X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 507
1500+ 390
6000+ 365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x16mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x16mm (#8-18TPI)

MPN: V0442016A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 201,713
4+ 155,319
10+ 145,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 40 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x16mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x16mm (#8-18TPI)

MPN: V0442016X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 572
1500+ 440
5500+ 412
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày