BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x25mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x25mm

MPN: V0148025A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 119,048
8+ 91,667
30+ 85,714
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x40mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x40mm

MPN: V0148040A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,985
6+ 115,489
20+ 107,989
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x50mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x50mm

MPN: V0148050A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 168,548
6+ 129,782
20+ 121,354
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x60mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x60mm

MPN: V0148060A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 211,860
4+ 163,132
10+ 152,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x75mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x75mm

MPN: V0148075A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 270,765
3+ 208,489
10+ 194,951
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x90mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x90mm

MPN: V0148090A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 326,453
3+ 251,368
10+ 235,046
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x100mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x100mm

MPN: V0148100A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 391,298
2+ 301,300
10+ 281,734
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x125mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x125mm

MPN: V0148125A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 477,582
1+ 477,582
5+ 446,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 19mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 19mm

MPN: V0248019X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 861
1000+ 663
3500+ 620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 25mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 25mm

MPN: V0248025A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 138,600
6+ 106,722
20+ 99,792
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Tồn kho: 16 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 25mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 25mm

MPN: V0248025X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 794
1000+ 612
4000+ 572
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 32mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 32mm

MPN: V0248032X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
1000+ 686
3500+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 38mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 38mm

MPN: V0248038X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 998
750+ 768
3000+ 718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 40mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 40mm

MPN: V0248040A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 168,053
6+ 129,401
20+ 120,998
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 45mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 45mm

MPN: V0248045X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,346
750+ 1,037
2000+ 969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 50mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 50mm

MPN: V0248050A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 188,843
4+ 145,409
20+ 135,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 19 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 50mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 50mm

MPN: V0248050X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,574
600+ 1,212
2000+ 1,133
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 60mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 60mm

MPN: V0248060A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 237,353
4+ 182,762
10+ 170,894
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 60mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 60mm

MPN: V0248060X00
Danh mục: Vít TOLE Inox 410
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,015
400+ 1,552
2000+ 1,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 75mm

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 75mm

MPN: V0248075A0200
Danh mục: Vít TOLE Dinosaur
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 303,188
3+ 233,454
10+ 218,295
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 5 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết