BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Col Inox 304 M4x15

Mã sản phẩm: V0740015H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 641 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M4x20

Mã sản phẩm: V0740020H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 782 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M4x25

Mã sản phẩm: V0740025H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 928 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M4x30

Mã sản phẩm: V0740030H00
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 1,077 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M4x40

Mã sản phẩm: V0740040H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,374 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M4x50

Mã sản phẩm: V0740050H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,671 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M4x60

Mã sản phẩm: V0740060H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,962 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M5x20

Mã sản phẩm: V0750020H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,218 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M5x30

Mã sản phẩm: V0750030H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,643 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M5x40

Mã sản phẩm: V0750040H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,065 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M5x50

Mã sản phẩm: V0750050H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,493 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M5x60

Mã sản phẩm: V0750060H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,923 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M5x70

Mã sản phẩm: V0750070H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,356 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M5x80

Mã sản phẩm: V0750080H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,790 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M6x30

Mã sản phẩm: V0760030H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,512 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M6x40

Mã sản phẩm: V0760040H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,138 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Vít Col Inox 304 M6x50

Mã sản phẩm: V0760050H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,768 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M6x60

Mã sản phẩm: V0760060H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 4,403 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M6x70

Mã sản phẩm: V0760070H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 5,037 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Col Inox 304 M6x80

Mã sản phẩm: V0760080H00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,673 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon