BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-40

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-40

MPN: MP036B20-40
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 720,555
2+ 634,089
10+ 590,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-15

MPN: MP036B24-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 628,898
2+ 553,430
10+ 515,696
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-20

MPN: MP036B24-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 720,555
2+ 634,089
10+ 590,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-30

MPN: MP036B24-30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 760,032
2+ 668,828
10+ 623,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-40

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL24-40

MPN: MP036B24-40
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 890,938
2+ 784,026
10+ 730,570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL3-1.5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL3-1.5

MPN: MP036B3-1.5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,817
10+ 92,239
30+ 85,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL3-3

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL3-3

MPN: MP036B3-3
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 113,664
10+ 100,024
30+ 93,205
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 50 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-15

MPN: MP036B30-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 760,032
2+ 668,828
10+ 623,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-20

MPN: MP036B30-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 851,689
2+ 749,487
10+ 698,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-30

MPN: MP036B30-30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 982,596
2+ 864,684
10+ 805,729
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-40

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL30-40

MPN: MP036B30-40
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,205,387
2+ 1,060,741
10+ 988,417
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL4-2

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL4-2

MPN: MP036B4-2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 96,195
10+ 84,652
30+ 78,880
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL4-4

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL4-4

MPN: MP036B4-4
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 96,195
10+ 84,652
30+ 78,880
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL5-3

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL5-3

MPN: MP036B5-3
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 87,347
10+ 76,865
30+ 71,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL5-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL5-5

MPN: MP036B5-5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 96,195
10+ 84,652
30+ 78,880
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL6-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL6-10

MPN: MP036B6-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 122,286
10+ 107,612
30+ 100,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL6-3

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL6-3

MPN: MP036B6-3
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 96,195
10+ 84,652
30+ 78,880
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL6-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL6-5

MPN: MP036B6-5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,817
10+ 92,239
30+ 85,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 40 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL8-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL8-10

MPN: MP036B8-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 139,755
10+ 122,984
30+ 114,599
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL8-3

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL8-3

MPN: MP036B8-3
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,817
10+ 92,239
30+ 85,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết