BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x80mm

Mã sản phẩm: P01D12080C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 77,634 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x30mm

Mã sản phẩm: P01D13025C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 27,396 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x40mm

Mã sản phẩm: P01D13035C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 29,351 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x45mm

Mã sản phẩm: P01D13045C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 29,351 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x50mm

Mã sản phẩm: P01D13050C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 29,351 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x55mm

Mã sản phẩm: P01D13055C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 31,309 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x60mm

Mã sản phẩm: P01D13060C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 31,309 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x65mm

Mã sản phẩm: P01D13065C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 32,286 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x70mm

Mã sản phẩm: P01D13070C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 32,286 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D13x80mm

Mã sản phẩm: P01D13080C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 43,051 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D14x40mm

Mã sản phẩm: P01D14040C1
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 52,287 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L30mm

Mã sản phẩm: KEYA4-30
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,475 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L40mm

Mã sản phẩm: KEYA4-40
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,218 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L50mm

Mã sản phẩm: KEYA4-50
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,218 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L60mm

Mã sản phẩm: KEYA4-60
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,713 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L30mm

Mã sản phẩm: KEYA5-30
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,218 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L40mm

Mã sản phẩm: KEYA5-40
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,713 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L50mm

Mã sản phẩm: KEYA5-50
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 4,703 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L60mm

Mã sản phẩm: KEYA5-60
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,198 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L80mm

Mã sản phẩm: KEYA5-80
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,693 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon