BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L100mm

Mã sản phẩm: KEYA12-100
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,088 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L120mm

Mã sản phẩm: KEYA12-120
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 21,780 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L150mm

Mã sản phẩm: KEYA12-150
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 33,413 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L40mm

Mã sản phẩm: KEYA14-40
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 10,148 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L50mm

Mã sản phẩm: KEYA14-50
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 12,623 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L60mm

Mã sản phẩm: KEYA14-60
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 14,108 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L70mm

Mã sản phẩm: KEYA14-70
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 17,325 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L80mm

Mã sản phẩm: KEYA14-80
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 17,078 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L100mm

Mã sản phẩm: KEYA14-100
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 18,563 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L120mm

Mã sản phẩm: KEYA14-120
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 30,938 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L150mm

Mã sản phẩm: KEYA14-150
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 38,363 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B16x10 L50mm

Mã sản phẩm: KEYA16-50
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,088 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B16x10 L60mm

Mã sản phẩm: KEYA16-60
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,830 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B16x10 L70mm

Mã sản phẩm: KEYA16-70
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,088 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B16x10 L80mm

Mã sản phẩm: KEYA16-80
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 18,563 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B16x10 L100mm

Mã sản phẩm: KEYA16-100
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 25,988 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B16x10 L120mm

Mã sản phẩm: KEYA16-120
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 38,363 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B16x10 L150mm

Mã sản phẩm: KEYA16-150
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 43,313 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B18x11 L80mm

Mã sản phẩm: KEYA18-80
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 32,175 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B18x11 L100mm

Mã sản phẩm: KEYA18-100
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 37,125 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
support_icon