BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS8-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS8-5

MPN: MP036A8-5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,286
5+ 107,612
20+ 100,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL10-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL10-10

MPN: MP036B10-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 139,755
5+ 122,984
20+ 114,599
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 9 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL10-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL10-15

MPN: MP036B10-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 148,603
5+ 130,771
20+ 121,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL10-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL10-5

MPN: MP036B10-5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,286
5+ 107,612
20+ 100,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-10

MPN: MP036B12-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 139,755
5+ 122,984
20+ 114,599
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-15

MPN: MP036B12-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 157,224
5+ 138,357
20+ 128,924
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-20

MPN: MP036B12-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 166,073
5+ 146,144
20+ 136,179
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL12-5

MPN: MP036B12-5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,286
5+ 107,612
20+ 100,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-10

MPN: MP036B16-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 174,694
2+ 153,731
10+ 143,249
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-15

MPN: MP036B16-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 227,102
2+ 199,850
10+ 186,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-20

MPN: MP036B16-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 262,041
2+ 230,596
10+ 214,874
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-30

MPN: MP036B16-30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 401,796
2+ 353,580
10+ 329,473
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-40

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-40

MPN: MP036B16-40
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 489,143
2+ 430,446
4+ 401,097
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-50

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-50

MPN: MP036B16-50
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 611,428
2+ 538,057
4+ 501,371
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-60

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-60

MPN: MP036B16-60
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 698,775
2+ 614,922
4+ 572,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-70

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-70

MPN: MP036B16-70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 838,530
2+ 737,907
4+ 687,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-80

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL16-80

MPN: MP036B16-80
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 960,816
2+ 845,518
4+ 787,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-15

MPN: MP036B20-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 471,673
2+ 415,073
4+ 386,772
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-20

MPN: MP036B20-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 524,082
2+ 461,192
4+ 429,747
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Vừa PJL20-30

MPN: MP036B20-30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 602,807
2+ 530,470
4+ 494,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày