BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B18x11 L120mm

Mã sản phẩm: KEYA18-120
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 54,450 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B18x11 L150mm

Mã sản phẩm: KEYA18-150
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 69,300 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B20x12 L80mm

Mã sản phẩm: KEYA20-80
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 39,600 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B20x12 L100mm

Mã sản phẩm: KEYA20-100
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 49,500 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B20x12 L120mm

Mã sản phẩm: KEYA20-120
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 69,300 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B20x12 L150mm

Mã sản phẩm: KEYA20-150
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 89,100 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L100mm

Mã sản phẩm: KEYA22-100
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 74,250 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L120mm

Mã sản phẩm: KEYA22-120
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 89,100 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L150mm

Mã sản phẩm: KEYA22-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 111,375 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L100mm

Mã sản phẩm: KEYA24-100
Đặt hàng tối thiểu: 2 Con / Chẵn 2 Con
Giá online: 86,625 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L120mm

Mã sản phẩm: KEYA24-120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 111,375 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L150mm

Mã sản phẩm: KEYA24-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 136,125 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt Bật An Toàn Thép Mạ Kẽm Vàng D6x40

Mã sản phẩm: P05D060040A7
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 13,750 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/09.
Chốt Bật An Toàn Thép Mạ Kẽm Vàng D6x78

Mã sản phẩm: P05D060078A7
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 23,925 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/09.
Chốt Bật An Toàn Thép Mạ Kẽm Vàng D8x45

Mã sản phẩm: P05D080045A7
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 24,200 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/09.
Chốt Bật An Toàn Thép Mạ Kẽm Vàng D10x45

Mã sản phẩm: P05D100045A7
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 20,625 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 12:00 hôm nay.
Chốt R DIN11024 Thép Mạ Kẽm D1.4x18mm

Mã sản phẩm: P06D014018A2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,861 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt R DIN11024 Thép Mạ Kẽm D2x50mm

Mã sản phẩm: P06D020050A2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,950 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt R DIN11024 Thép Mạ Kẽm D2.5x60mm

Mã sản phẩm: P06D025060A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,346 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt R DIN11024 Thép Mạ Kẽm D2.5x75mm

Mã sản phẩm: P06D025075A2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,346 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon