BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x40mm

Mã sản phẩm: P01D10040C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 32,749 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x45mm

Mã sản phẩm: P01D10045C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 35,907 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x50mm

Mã sản phẩm: P01D10050C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 38,602 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x55mm

Mã sản phẩm: P01D10055C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 41,704 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x60mm

Mã sản phẩm: P01D10060C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 43,718 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x65mm

Mã sản phẩm: P01D10065C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 47,827 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x70mm

Mã sản phẩm: P01D10070C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 50,193 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x80mm

Mã sản phẩm: P01D10080C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 60,507 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x15mm

Mã sản phẩm: P01D12015C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 10,761 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x20mm

Mã sản phẩm: P01D12020C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 33,598 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x25mm

Mã sản phẩm: P01D12025C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 34,494 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x30mm

Mã sản phẩm: P01D12030C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 37,606 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x35mm

Mã sản phẩm: P01D12035C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 36,955 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x40mm

Mã sản phẩm: P01D12040C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 45,938 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x45mm

Mã sản phẩm: P01D12045C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 49,765 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x50mm

Mã sản phẩm: P01D12050C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 53,715 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x55mm

Mã sản phẩm: P01D12055C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 57,677 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x60mm

Mã sản phẩm: P01D12060C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 61,640 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x65mm

Mã sản phẩm: P01D12065C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 66,823 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D12x70mm

Mã sản phẩm: P01D12070C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 69,971 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
support_icon