BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L80mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L80mm

MPN: KEYA8-80
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,168
100+ 6,289
500+ 5,881
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-10

MPN: MP036A10-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 139,755
10+ 122,984
30+ 114,599
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-15

MPN: MP036A10-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 148,603
10+ 130,771
30+ 121,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-5

MPN: MP036A10-5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 122,286
10+ 107,612
30+ 100,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-10

MPN: MP036A12-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 139,755
10+ 122,984
30+ 114,599
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-15

MPN: MP036A12-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 157,224
10+ 138,357
30+ 128,924
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-20

MPN: MP036A12-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 166,073
10+ 146,144
30+ 136,179
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-5

MPN: MP036A12-5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 122,286
10+ 107,612
30+ 100,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-10

MPN: MP036A16-10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 174,694
5+ 153,731
25+ 143,249
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-15

MPN: MP036A16-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 227,102
5+ 199,849
25+ 186,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-20

MPN: MP036A16-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 262,041
5+ 230,596
25+ 214,874
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-30

MPN: MP036A16-30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 401,796
2+ 353,580
10+ 329,473
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-40

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-40

MPN: MP036A16-40
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 489,143
2+ 430,446
10+ 401,097
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-50

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-50

MPN: MP036A16-50
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 611,428
2+ 538,057
10+ 501,371
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-60

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-60

MPN: MP036A16-60
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 698,775
2+ 614,922
10+ 572,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-70

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-70

MPN: MP036A16-70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 838,530
2+ 737,907
10+ 687,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-80

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-80

MPN: MP036A16-80
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 960,816
2+ 845,518
10+ 787,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-15

MPN: MP036A20-15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 471,673
2+ 415,073
10+ 386,772
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-20

MPN: MP036A20-20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 524,082
2+ 461,192
10+ 429,747
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-30

MPN: MP036A20-30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 602,807
2+ 530,470
10+ 494,301
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày