BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B20x12 L80mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B20x12 L80mm

MPN: KEYA20-80
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,600
25+ 30,492
100+ 28,512
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L100mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L100mm

MPN: KEYA22-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 74,250
10+ 57,173
50+ 53,460
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L120mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L120mm

MPN: KEYA22-120
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,100
10+ 68,607
20+ 64,152
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L150mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B22x14 L150mm

MPN: KEYA22-150
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,375
5+ 85,759
20+ 80,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L100mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L100mm

MPN: KEYA24-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 86,625
10+ 66,701
20+ 62,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L120mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L120mm

MPN: KEYA24-120
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,375
5+ 85,759
20+ 80,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L150mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B24x16 L150mm

MPN: KEYA24-150
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 136,125
5+ 104,816
20+ 98,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L30mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L30mm

MPN: KEYA4-30
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,475
250+ 1,906
1000+ 1,782
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L40mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L40mm

MPN: KEYA4-40
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,218
250+ 2,477
500+ 2,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L50mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L50mm

MPN: KEYA4-50
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,218
250+ 2,477
500+ 2,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L60mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B4x4 L60mm

MPN: KEYA4-60
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,713
250+ 2,859
500+ 2,673
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L100mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L100mm

MPN: KEYA5-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,445
100+ 4,193
500+ 3,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L30mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L30mm

MPN: KEYA5-30
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,218
250+ 2,477
500+ 2,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L40mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L40mm

MPN: KEYA5-40
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,713
250+ 2,859
500+ 2,673
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L50mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L50mm

MPN: KEYA5-50
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,703
100+ 3,621
500+ 3,386
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 25 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L60mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L60mm

MPN: KEYA5-60
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,198
100+ 4,002
500+ 3,742
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L80mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B5x5 L80mm

MPN: KEYA5-80
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,693
100+ 4,383
500+ 4,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L100mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L100mm

MPN: KEYA6-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 9,158
100+ 7,051
200+ 6,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L25mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L25mm

MPN: KEYA6-25
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,713
250+ 2,859
500+ 2,673
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L30mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L30mm

MPN: KEYA6-30
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,208
250+ 3,240
500+ 3,029
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày