BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D6x80mm

Mã sản phẩm: P01D06080C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 43,028 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x15mm

Mã sản phẩm: P01D08015C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 13,561 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x20mm

Mã sản phẩm: P01D08020C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 14,434 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x25mm

Mã sản phẩm: P01D08025C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 16,436 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x30mm

Mã sản phẩm: P01D08030C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 18,080 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x35mm

Mã sản phẩm: P01D08035C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 18,788 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x40mm

Mã sản phẩm: P01D08040C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 21,226 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x45mm

Mã sản phẩm: P01D08045C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 21,315 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x50mm

Mã sản phẩm: P01D08050C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 21,396 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x55mm

Mã sản phẩm: P01D08055C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 22,857 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x60mm

Mã sản phẩm: P01D08060C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 22,857 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x65mm

Mã sản phẩm: P01D08065C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 26,208 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x70mm

Mã sản phẩm: P01D08070C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 28,562 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D8x80mm

Mã sản phẩm: P01D08080C1
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 43,231 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x10mm

Mã sản phẩm: P01D10010C1
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,663 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x15mm

Mã sản phẩm: P01D10015C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 9,294 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x20mmhàng có sẵn

Mã sản phẩm: P01D10020C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 21,485 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x25mm

Mã sản phẩm: P01D10025C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 23,934 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/09.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x30mm

Mã sản phẩm: P01D10030C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 27,146 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D10x35mm

Mã sản phẩm: P01D10035C1
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 31,290 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
support_icon