BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Trục Lắp

Đường Kính Vòng Bật

Đường Kính Vòng Bật

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Trục

Bề Dày

Bề Dày

Khóa

Khóa

Tải Trọng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L40mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L40mm

MPN: KEYA6-40
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,703
100+ 3,621
250+ 3,386
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L50mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L50mm

MPN: KEYA6-50
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,950
100+ 3,812
250+ 3,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L60mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L60mm

MPN: KEYA6-60
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,445
100+ 4,193
250+ 3,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L70mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L70mm

MPN: KEYA6-70
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,188
100+ 4,764
500+ 4,455
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L80mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B6x6 L80mm

MPN: KEYA6-80
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,178
100+ 5,527
500+ 5,168
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L100mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L100mm

MPN: KEYA7-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,405
100+ 7,242
500+ 6,772
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L40mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L40mm

MPN: KEYA7-40
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,950
100+ 3,812
250+ 3,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L50mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L50mm

MPN: KEYA7-50
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,445
100+ 4,193
250+ 3,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L60mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L60mm

MPN: KEYA7-60
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,188
100+ 4,764
500+ 4,455
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L70mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L70mm

MPN: KEYA7-70
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,425
100+ 5,717
500+ 5,346
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L80mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B7x7 L80mm

MPN: KEYA7-80
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,168
100+ 6,289
500+ 5,881
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L100mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L100mm

MPN: KEYA8-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,900
100+ 7,623
500+ 7,128
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L120mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L120mm

MPN: KEYA8-120
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,118
50+ 10,100
200+ 9,445
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L150mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L150mm

MPN: KEYA8-150
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,068
50+ 13,912
200+ 13,009
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L20mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L20mm

MPN: KEYA8-20
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,455
200+ 3,430
500+ 3,208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L30mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L30mm

MPN: KEYA8-30
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,950
100+ 3,812
500+ 3,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 44 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L40mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L40mm

MPN: KEYA8-40
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,445
100+ 4,193
500+ 3,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L50mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L50mm

MPN: KEYA8-50
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,188
100+ 4,764
500+ 4,455
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L60mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L60mm

MPN: KEYA8-60
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,683
100+ 5,146
500+ 4,811
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L70mm

Then Định Vị Đầu Tròn Thép DIN6885 B8x7 L70mm

MPN: KEYA8-70
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,425
100+ 5,717
500+ 5,346
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày