BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x80

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x80

MPN: B02M0501080TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,413
200+ 3,310
800+ 2,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 10 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x90 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x90 Ren Lửng

MPN: B02M0501090PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,188
300+ 2,455
1000+ 2,295
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x90 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x90 Ren Lửng

MPN: B02M0501090PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,463
200+ 3,436
700+ 3,213
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x100 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x100 Ren Lửng

MPN: B02M0501100PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,695
200+ 4,385
500+ 4,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x100 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x100 Ren Lửng

MPN: B02M0501100PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,898
150+ 5,312
500+ 4,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x120 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x120 Ren Lửng

MPN: B02M0501120PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 10,090
75+ 7,770
300+ 7,265
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 149 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x10

MPN: B02M0601010TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 683
1500+ 526
5500+ 492
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 33296 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x10

MPN: B02M0601010TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 966
1000+ 744
4000+ 695
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 250 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x10

MPN: B02M0601010TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
1250+ 686
4000+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x10

MPN: B02M0601010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,431
750+ 1,102
2000+ 1,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 7746 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x12

MPN: B02M0601012TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 765
1500+ 589
4500+ 550
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 18563 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x12

MPN: B02M0601012TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,040
1000+ 800
3500+ 748
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 514 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x12

MPN: B02M0601012TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 921
1000+ 709
4000+ 663
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x12

MPN: B02M0601012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,592
300+ 1,996
1000+ 1,866
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x16

MPN: B02M0601016TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 804
1500+ 619
4500+ 579
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x16

MPN: B02M0601016TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,114
1000+ 858
3000+ 802
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x16

MPN: B02M0601016TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 817
1000+ 629
4000+ 588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x16

MPN: B02M0601016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,800
600+ 1,386
2000+ 1,296
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 18963 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x20

MPN: B02M0601020TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 926
1000+ 713
4000+ 667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 29390 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x20

MPN: B02M0601020TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,287
750+ 991
3000+ 927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày