BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x14

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x14

MPN: B02M0501014TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,156
400+ 1,617
1500+ 1,401
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 951 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x16

MPN: B02M0501016TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 644
1500+ 495
5500+ 463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 34170 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x16

MPN: B02M0501016TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 867
1000+ 667
4000+ 624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x16

MPN: B02M0501016TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 669
1500+ 515
4500+ 482
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x16

MPN: B02M0501016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
750+ 1,029
2500+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 44665 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x20

MPN: B02M0501020TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 723
1500+ 556
5000+ 520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x20

MPN: B02M0501020TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 966
1000+ 744
3500+ 695
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1179 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x20

MPN: B02M0501020TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1250+ 572
4000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x20

MPN: B02M0501020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,715
600+ 1,320
2000+ 1,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 43462 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x25

MPN: B02M0501025TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 864
1250+ 665
4000+ 622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x25

MPN: B02M0501025TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,164
750+ 896
3000+ 838
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x25

MPN: B02M0501025TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 867
1000+ 667
3500+ 624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x25

MPN: B02M0501025TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,755
600+ 1,351
2000+ 1,263
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 42644 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x30 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x30 Ren Lửng

MPN: B02M0501030PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,005
1000+ 774
3500+ 724
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1556 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x30 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x30 Ren Lửng

MPN: B02M0501030PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
750+ 1,029
2500+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x30

MPN: B02M0501030TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,005
1000+ 774
3500+ 724
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x30

MPN: B02M0501030TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
750+ 1,029
2500+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1570 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x30

MPN: B02M0501030TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,015
750+ 782
3000+ 731
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x30

MPN: B02M0501030TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,943
500+ 1,496
1500+ 1,399
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 6395 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x35 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x35 Ren Lửng

MPN: B02M0501035PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,206
750+ 928
3000+ 868
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1959 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết