BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x40

MPN: B02M0601040TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,042
300+ 2,342
1000+ 2,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1685 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x45 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x45 Ren Lửng

MPN: B02M0601045PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,810
600+ 1,393
2000+ 1,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 3610 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x45 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x45 Ren Lửng

MPN: B02M0601045PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,475
400+ 1,906
1500+ 1,782
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x45

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x45

MPN: B02M0601045TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,810
600+ 1,393
2000+ 1,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x50 Ren Lửng

MPN: B02M0601050PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,810
600+ 1,393
2000+ 1,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 3308 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x50

MPN: B02M0601050TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,810
600+ 1,393
2000+ 1,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x50

MPN: B02M0601050TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,500
400+ 1,925
1500+ 1,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 220 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x50

MPN: B02M0601050TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,022
500+ 1,557
1500+ 1,456
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x50

MPN: B02M0601050TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,814
250+ 2,937
750+ 2,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 4178 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x55 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x55 Ren Lửng

MPN: B02M0601055PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,077
500+ 1,599
2000+ 1,495
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 398 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x60 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x60 Ren Lửng

MPN: B02M0601060PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,170
500+ 1,671
1500+ 1,563
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 9460 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x60 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x60 Ren Lửng

MPN: B02M0601060PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,970
300+ 2,287
1000+ 2,138
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1048 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x60

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x60

MPN: B02M0601060TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,170
500+ 1,671
1500+ 1,563
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 158 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x60

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x60

MPN: B02M0601060TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,725
400+ 2,098
1500+ 1,962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x60

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x60

MPN: B02M0601060TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,049
200+ 3,888
500+ 3,635
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 3303 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x70 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x70 Ren Lửng

MPN: B02M0601070PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,891
400+ 2,996
1500+ 2,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 2214 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x70

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x70

MPN: B02M0601070TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,324
200+ 3,330
700+ 3,113
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 198 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x80 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x80 Ren Lửng

MPN: B02M0601080PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,215
300+ 2,476
1000+ 2,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1303 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x80 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x80 Ren Lửng

MPN: B02M0601080PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,475
200+ 3,446
700+ 3,222
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 159 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x80

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x80

MPN: B02M0601080TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,713
250+ 2,859
750+ 2,673
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày