BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x35

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x35

MPN: B02M0501035TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,906
500+ 1,430
2000+ 1,239
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x40 Ren Lửng

MPN: B02M0501040PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,247
750+ 960
3000+ 898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 10069 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x40 Ren Lửng

MPN: B02M0501040PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,659
600+ 1,277
2000+ 1,194
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x40

MPN: B02M0501040TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,557
600+ 1,167
2000+ 1,012
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x40

MPN: B02M0501040TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,906
500+ 1,468
2000+ 1,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 325 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x40

MPN: B02M0501040TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,312
750+ 1,010
2000+ 945
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x40

MPN: B02M0501040TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,352
400+ 1,811
1500+ 1,693
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1043 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x45 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x45 Ren Lửng

MPN: B02M0501045PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,844
750+ 1,420
2500+ 1,327
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 2872 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x45 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x45 Ren Lửng

MPN: B02M0501045PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,857
300+ 1,430
1000+ 1,337
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x50 Ren Lửng

MPN: B02M0501050PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 2,032
600+ 1,564
2000+ 1,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 2083 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x50 Ren Lửng

MPN: B02M0501050PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,178
400+ 1,677
1500+ 1,568
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 910 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x50

MPN: B02M0501050TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,718
300+ 2,039
1500+ 1,631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 260 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x50

MPN: B02M0501050TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,408
400+ 1,854
1500+ 1,734
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 142 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x55 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x55 Ren Lửng

MPN: B02M0501055PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,911
300+ 2,183
1000+ 1,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 10 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x60 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x60 Ren Lửng

MPN: B02M0501060PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,176
500+ 1,675
1500+ 1,567
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 2670 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x60 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x60 Ren Lửng

MPN: B02M0501060PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,636
300+ 2,029
1000+ 1,898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x70 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x70 Ren Lửng

MPN: B02M0501070PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,326
300+ 3,331
1000+ 3,115
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1796 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x70 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x70 Ren Lửng

MPN: B02M0501070PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,614
250+ 2,782
750+ 2,602
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x80 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x80 Ren Lửng

MPN: B02M0501080PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,685
300+ 2,837
1000+ 2,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1340 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x80 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x80 Ren Lửng

MPN: B02M0501080PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,463
200+ 3,436
700+ 3,213
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày