BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x20

MPN: B02M0601020TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,065
1000+ 820
3000+ 767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x20

MPN: B02M0601020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,049
400+ 1,578
1500+ 1,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 18913 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x25

MPN: B02M0601025TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,161
1000+ 894
3000+ 836
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 8484 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x25

MPN: B02M0601025TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,584
750+ 1,220
2000+ 1,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1239 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x25

MPN: B02M0601025TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,154
750+ 889
3000+ 831
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x25

MPN: B02M0601025TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,887
400+ 1,453
1500+ 1,358
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 15479 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x30

MPN: B02M0601030TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,206
750+ 928
3000+ 868
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 11628 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x30

MPN: B02M0601030TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,659
600+ 1,277
2000+ 1,194
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 1824 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x30

MPN: B02M0601030TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,408
750+ 1,084
2500+ 1,014
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x30

MPN: B02M0601030TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,532
400+ 1,950
1500+ 1,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 12700 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x35 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x35 Ren Lửng

MPN: B02M0601035PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,649
1000+ 1,270
3000+ 1,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 375 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x35 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x35 Ren Lửng

MPN: B02M0601035PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,980
750+ 1,525
2000+ 1,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 524 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x35

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x35

MPN: B02M0601035TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,441
750+ 1,110
2500+ 1,038
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 7515 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x35

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x35

MPN: B02M0601035TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,980
600+ 1,525
2000+ 1,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 340 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x35

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M6x35

MPN: B02M0601035TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,601
150+ 5,083
500+ 4,753
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 8745 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x40 Ren Lửng

MPN: B02M0601040PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,527
750+ 1,176
2000+ 1,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 14959 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x40 Ren Lửng

MPN: B02M0601040PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,784
500+ 1,374
1500+ 1,285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M6x40

MPN: B02M0601040TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,527
750+ 1,176
2000+ 1,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3693 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M6x40

MPN: B02M0601040TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,104
500+ 1,620
1500+ 1,515
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 250 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x40

MPN: B02M0601040TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,624
600+ 1,250
2000+ 1,169
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày