BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x35

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x35

MPN: B02M0401035TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,522
300+ 1,942
1000+ 1,816
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1724 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x40 Ren Lửng

MPN: B02M0401040PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,392
750+ 1,071
2500+ 1,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 364 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x40

MPN: B02M0401040TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,392
750+ 1,071
2500+ 1,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 2300 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x40

MPN: B02M0401040TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,141
400+ 1,648
1500+ 1,541
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 15033 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x45

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x45

MPN: B02M0401045TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,659
600+ 1,277
2000+ 1,194
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x50 Ren Lửng

MPN: B02M0401050PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,691
600+ 1,302
2000+ 1,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x50 Ren Lửng

MPN: B02M0401050PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,151
400+ 1,656
1500+ 1,548
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 549 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x50

MPN: B02M0401050TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,691
600+ 1,302
2000+ 1,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x50

MPN: B02M0401050TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,926
400+ 1,483
1500+ 1,387
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 912 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x55 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x55 Ren Lửng

MPN: B02M0401055PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,522
300+ 1,942
1000+ 1,816
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x60

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x60

MPN: B02M0401060TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,774
150+ 5,216
500+ 4,877
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1884 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x8

MPN: B02M0501008TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 562
2000+ 433
6500+ 405
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 38394 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x8

MPN: B02M0501008TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 743
1500+ 572
4500+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 2372 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x10

MPN: B02M0501010TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 562
2000+ 433
6500+ 405
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 43360 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x10

MPN: B02M0501010TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 743
1500+ 572
4500+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x10

MPN: B02M0501010TG00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 545
1500+ 419
5500+ 392
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x10

MPN: B02M0501010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,107
750+ 852
3000+ 797
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 6808 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M5x12

MPN: B02M0501012TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 604
1500+ 465
6000+ 435
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 35200 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M5x12

MPN: B02M0501012TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 817
1250+ 629
4000+ 588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M5x12

MPN: B02M0501012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,220
750+ 939
2500+ 878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 2319 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết