Loading...

Lông Đền Lò Xo Đĩa

Lông đền lò xo đĩa (disc spring washer)à một sản phẩm cơ khí, được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 2093 từ vật liệu thép lò xo (65Mn). Được sử dụng để tăng khả năng chịu tải tối đa ở những vị trí lắp ráp giữa bulong hoặc đai ốc với các bộ phận khác . Tổ hợp lực đối kháng do tâm hình nón sản sinh có thể giúp tăng ma sát mối lắp, chống hiện tượng tự tháo của bulong trong các mối lắp. Lông đền lò xo đĩa có độ bền và khả năng chống ăn mòn cao, phù hợp sử dụng trong thời gian dài.

21 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 700 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 700 đ
Giá: 700 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 700 đ
Giá: 933 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 933 đ
Giá: 1,283 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 1,283 đ
Giá: 1,399 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 1,399 đ
Giá: 1,749 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 1,749 đ
Giá: 2,215 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 2,215 đ
Giá: 2,449 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 2,449 đ
Giá: 3,964 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 3,964 đ
Giá: 4,781 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 4,781 đ
Giá: 6,763 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 6,763 đ
Giá: 7,696 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 7,696 đ
Giá: 12,126 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 12,126 đ
Giá: 18,073 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 18,073 đ
Giá: 29,267 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 29,267 đ
Giá: 44,891 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 44,891 đ
Giá: 57,600 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 57,600 đ
Giá: 99,227 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,227 đ
Giá: 127,560 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 127,560 đ
Giá: 190,991 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 190,991 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn