BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30 Ren Lửng

MPN: B02M0301030PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,584
600+ 1,220
2000+ 1,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 385 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30

MPN: B02M0301030TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,748
500+ 1,311
2000+ 1,049
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 10 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x30

MPN: B02M0301030TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,061
400+ 1,587
1500+ 1,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 17695 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x40 Ren Lửng

MPN: B02M0301040PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,663
600+ 1,281
2000+ 1,198
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x40 Ren Lửng

MPN: B02M0301040PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,329
400+ 1,793
1500+ 1,677
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 325 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x40

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x40

MPN: B02M0301040TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,671
300+ 2,057
1000+ 1,923
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x50 Ren Lửng

MPN: B02M0301050PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,223
300+ 2,482
1000+ 2,321
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x50 Ren Lửng

MPN: B02M0301050PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,725
250+ 2,868
750+ 2,682
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 530 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x50

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x50

MPN: B02M0301050TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,131
300+ 2,411
1000+ 2,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x6

MPN: B02M0401006TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 594
1500+ 457
5500+ 428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 2620 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x6

MPN: B02M0401006TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
4000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 2530 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x8

MPN: B02M0401008TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 594
1500+ 457
5500+ 428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 8600 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x8

MPN: B02M0401008TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
4000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1279 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x8

MPN: B02M0401008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 812
1000+ 625
4000+ 584
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 7184 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x10

MPN: B02M0401010TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 619
1500+ 477
5500+ 446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 14542 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x10

MPN: B02M0401010TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 768
1000+ 591
4000+ 553
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 424 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x10

MPN: B02M0401010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
1000+ 686
4000+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 15005 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M4x12

MPN: B02M0401012TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 695
1500+ 535
5000+ 501
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 6923 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x12

MPN: B02M0401012TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 867
1000+ 667
3500+ 624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 658 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x12

MPN: B02M0401012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 911
1000+ 701
3500+ 656
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 9905 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết