BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 941
1000+ 724
3000+ 677
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 23040 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x10

MPN: B02M0301010TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 778
1500+ 599
4500+ 560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 640 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x10

MPN: B02M0301010TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 792
1000+ 610
3000+ 570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x10

MPN: B02M0301010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,055
750+ 812
3000+ 760
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 18067 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x12

MPN: B02M0301012TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 812
1250+ 625
4500+ 584
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 21440 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x12

MPN: B02M0301012TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 842
1000+ 648
3000+ 606
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 804 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x12

MPN: B02M0301012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,119
750+ 861
3000+ 805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 48145 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x14

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x14

MPN: B02M0301014TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,235
750+ 951
2500+ 889
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x16

MPN: B02M0301016TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 847
1250+ 652
4000+ 610
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x16

MPN: B02M0301016TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 867
750+ 667
3000+ 624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 686 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x16

MPN: B02M0301016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,344
750+ 1,035
2000+ 968
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 23975 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x18

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x18

MPN: B02M0301018TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,451
600+ 1,117
2000+ 1,045
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 585 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x20

MPN: B02M0301020TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 899
1000+ 692
4000+ 647
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 7880 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x20

MPN: B02M0301020TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 916
750+ 706
3000+ 660
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3949 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x20

MPN: B02M0301020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,530
600+ 1,178
2000+ 1,102
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 37075 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25 Ren Lửng

MPN: B02M0301025PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,180
750+ 885
3000+ 744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 10 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x25

MPN: B02M0301025TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,188
750+ 915
3000+ 855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 7280 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25

MPN: B02M0301025TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,263
600+ 972
2000+ 909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 700 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x25

MPN: B02M0301025TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,723
600+ 1,326
2000+ 1,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 30780 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x30 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x30 Ren Lửng

MPN: B02M0301030PF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,327
750+ 1,021
3000+ 955
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 6098 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết