BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Tiêu Chuẩn

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Rộng Cánh

Bề Rộng Cánh

Chiều Cao

Chiều Cao

Phân Loại

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Độ Dày Cánh

Độ Dày Cánh

Tán - Đai Ốc

Tán - Đai Ốc

Tán Keo Thép Mạ Kẽm Hệ Inch Gr 2 UNF 1.1/4-12

Mã sản phẩm: N03S1142A20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 78,638 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Tán Keo Thép Mạ Kẽm Hệ Inch Gr 2 UNC 1.1/4-7

Mã sản phẩm: N03S1141A20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 116,101 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Tán Keo Thép Mạ Kẽm Hệ Inch Gr 2 UNC 1.3/8-6

Mã sản phẩm: N03S1381A20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 131,787 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Tán Keo Thép Mạ Kẽm Hệ Inch Gr 2 UNF 1.1/2-12

Mã sản phẩm: N03S1122A20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 145,790 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Tán Keo Thép Mạ Kẽm Hệ Inch Gr 2 UNC 1.1/2-6

Mã sản phẩm: N03S1121A20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 202,057 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Tán Keo Inox 201 DIN985 M5

Mã sản phẩm: N03M0501G00
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 386 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Tán Keo Inox 201 DIN985 M6hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N03M0601G00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 545 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Tán Keo Inox 201 DIN985 M8

Mã sản phẩm: N03M0801G00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,238 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Tán Keo Inox 201 DIN985 M10hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N03M1001G00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,253 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Tán Keo Inox 201 DIN985 M12

Mã sản phẩm: N03M1201G00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,960 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M3

Mã sản phẩm: N03M0301H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,362 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/09.
Tán Keo Inox 304 Hệ Inch UNC #4-40

Mã sản phẩm: N03S0041H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,319 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M4

Mã sản phẩm: N03M0401H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 547 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M5

Mã sản phẩm: N03M0501H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 639 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M6hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N03M0601H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 792 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Tán Keo Inox 304 Hệ Inch UNC #8-32

Mã sản phẩm: N03S0081H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,285 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M8

Mã sản phẩm: N03M0801H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,649 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M10hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N03M1001H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,391 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M12hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N03M1201H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 5,041 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Tán Keo Inox 304 DIN985 M14hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N03M1401H00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 12,836 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
support_icon