BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Tiêu Chuẩn

Tán Khóa

Tán Khóa

Có 8 sản phẩm
Tán Khóa Mạ Kẽm DIN980V 3/8-16 UNC

Mã sản phẩm: N18S3801D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,984 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
Tán Khóa Mạ Kẽm DIN980V 5/8-11 UNC

Mã sản phẩm: N18S5801D20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 14,714 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
Tán Khóa Inox 304 DIN980V M8hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N18M0801H00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,914 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
Tán khóa mạ geomet DIN980V M10

Mã sản phẩm: N18M1001D60
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,808 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
Tán Khóa Mạ Kẽm DIN980V M6

Mã sản phẩm: N18M0601D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,236 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
Tán Khóa Mạ Kẽm DIN980V M8

Mã sản phẩm: N18M0801D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 6,006 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
Tán Khóa Mạ Kẽm DIN980V M10

Mã sản phẩm: N18M1001D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 7,700 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
Tán Khóa Mạ Kẽm DIN980V M12

Mã sản phẩm: N18M1201D20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,164 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 15:00 hôm nay.
support_icon