BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Tiêu Chuẩn

Tán Inox

Tán Inox

Có 54 sản phẩm
Tán Inox 304 DIN934 M1.6

Mã sản phẩm: N01M0161H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Tán Inox 304 DIN934 M2hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N01M0201H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 549 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 304 DIN934 M2.5

Mã sản phẩm: N01M0251H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Tán Inox 201 M3

Mã sản phẩm: N01M0301G00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 138 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 304 DIN934 M3hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N01M0301H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 549 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 316 DIN934 M3

Mã sản phẩm: N01M0301K00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 950 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/01.
Tán Inox 201 M4

Mã sản phẩm: N01M0401G00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 173 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Tán Inox 304 DIN934 M4

Mã sản phẩm: N01M0401H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 231 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 316 DIN934 M4

Mã sản phẩm: N01M0401K00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Tán Inox 201 M5

Mã sản phẩm: N01M0501G00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 211 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Tán Inox 304 DIN934 M5hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N01M0501H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 290 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 316 DIN934 M5

Mã sản phẩm: N01M0501K00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Tán Inox 201 M6

Mã sản phẩm: N01M0601G00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 334 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Tán Inox 304 DIN934 M6

Mã sản phẩm: N01M0601H00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 416 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 316 DIN934 M6

Mã sản phẩm: N01M0601K00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 743 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 201 M8

Mã sản phẩm: N01M0801G00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 528 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Tán Inox 304 DIN934 M8hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N01M0801H00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 900 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Inox 316 DIN934 M8

Mã sản phẩm: N01M0801K00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,599 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/12.
Tán Inox 201 M10

Mã sản phẩm: N01M1001G00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 933 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Tán Inox 304 DIN934 M10hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N01M1001H00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 1,920 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
support_icon