BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rive

Rive

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x12mm (500pcs)

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x12mm (500pcs)

MPN: V1048012H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 506,263
1+ 506,263
5+ 473,389
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x16mm (500pcs)

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x16mm (500pcs)

MPN: V1048016H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 583,303
1+ 583,303
5+ 545,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD3.2x10mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD3.2x10mm (1000pcs)

MPN: V1132010H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 933,659
2+ 718,918
3+ 672,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD3.2x12mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD3.2x12mm (1000pcs)

MPN: V1132012H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,036,855
2+ 798,378
3+ 746,535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V1140010H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,240,785
2+ 955,404
3+ 893,365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.0x12mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 OD4.0x12mm (1000pcs)

MPN: V1140012H1000
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,291,154
2+ 994,189
3+ 929,631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V1140016H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 584,594
1+ 584,594
5+ 546,634
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

MPN: V1148008H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 565,674
1+ 565,674
5+ 528,942
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V1148010H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 604,458
1+ 604,458
5+ 565,208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x12mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x12mm (500pcs)

MPN: V1148012H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 643,053
1+ 643,053
3+ 601,297
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 OD4.8x16mm (500pcs)

Rivet Inox 304 OD4.8x16mm (500pcs)

MPN: V1148016H0500
Danh mục: Rivet Inox
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 987,713
2+ 760,539
3+ 711,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày