BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rive

Rive

Rivet Nhôm OD3.2x6mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x6mm (1000pcs)

MPN: V0932006B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 132,165
6+ 101,767
20+ 95,159
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Tồn kho: 5 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm OD3.2x8mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x8mm (1000pcs)

MPN: V0932008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 155,972
6+ 120,099
20+ 112,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Tồn kho: 10 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm OD3.2x10mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x10mm (1000pcs)

MPN: V0932010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 158,307
6+ 121,896
20+ 113,981
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD3.2x12.7mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x12.7mm (1000pcs)

MPN: V0932012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 160,643
6+ 123,695
20+ 115,663
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD3.2x16mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x16mm (1000pcs)

MPN: V0932016B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 176,220
5+ 135,689
20+ 126,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD3.2x19mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x19mm (1000pcs)

MPN: V0932019B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 199,733
4+ 153,794
20+ 143,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.0x8mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x8mm (1000pcs)

MPN: V0942008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 214,110
4+ 164,865
10+ 154,159
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V0942010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,016
4+ 168,642
10+ 157,691
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.0x12.7mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x12.7mm (1000pcs)

MPN: V0942012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,252
4+ 174,215
10+ 162,902
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 1 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V0942016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 166,712
6+ 128,368
20+ 120,032
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.0x19mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x19mm (500pcs)

MPN: V0942019B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 173,718
5+ 133,762
20+ 125,077
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V0948010B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,617
6+ 132,145
20+ 123,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x12.7mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x12.7mm (500pcs)

MPN: V0948012B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 176,285
5+ 135,739
20+ 126,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x16mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x16mm (500pcs)

MPN: V0948016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 187,959
4+ 144,729
20+ 135,331
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x19mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x19mm (500pcs)

MPN: V0948020B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 207,158
4+ 159,511
10+ 149,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 4 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V1040010H1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 957,639
2+ 737,383
3+ 689,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x12mm (500pcs)

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x12mm (500pcs)

MPN: V1040012H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,143,450
2+ 880,457
5+ 823,284
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 1 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V1040016H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 495,495
1+ 495,495
5+ 463,320
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x8mm (500pcs)

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x8mm (500pcs)

MPN: V1048008H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 462,240
1+ 462,240
5+ 432,225
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V1048010H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 484,251
1+ 484,251
5+ 452,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày