BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Chiều Ren

Chiều Dài Ren

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Số Rãnh Cắt

Chiều Dài Chân

Khóa Chân

Loại Chân

Dùng Cho Lỗ

Phân Loại

Hình Dạng

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Mũi Taro - Bàn Taro

Mũi Taro - Bàn Taro

Mũi taro xoắn SU-SP HSS OX #8-32 YAMAWA SUMQUN8J

Mã sản phẩm: YMW-SUMQUN8J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro thẳng HSS-P có phủ M3x0.5 YAMAWA 1102101035

Mã sản phẩm: YMW-1102101035
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro thẳng PO HSS OX M12x1.75 YAMAWA POS012P

Mã sản phẩm: YMW-POS012P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro thẳng HSS-P có phủ M4x0.7 YAMAWA 1102101042

Mã sản phẩm: YMW-1102101042
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro xoắn SU-SP HSS OX #10-32 YAMAWA SUMQUNAJ

Mã sản phẩm: YMW-SUMQUNAJ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Bàn ren tròn HSS M12x1.75 YAMAWA TYJ012PDNEBC

Mã sản phẩm: YMW-TYJ012PDNEBC
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro rãnh xoắn HSS M5x0.8 YAMAWA SPR5.0K

Mã sản phẩm: YMW-SPR50K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Bàn ren tròn HSS M8x1.25 YAMAWA TYG8.0NDNEBC

Mã sản phẩm: YMW-TYG80NDNEBC
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Bàn ren tròn HSS M10x1.5 YAMAWA TYJ010ODNEBC

Mã sản phẩm: YMW-TYJ010ODNEBC
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro xoắn HSS-P có phủ M3x0.5 YAMAWA 1101101035

Mã sản phẩm: YMW-1101101035
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro xoắn HSS-P có phủ M6x1 YAMAWA 1101101055

Mã sản phẩm: YMW-1101101055
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro thẳng PO HSS OX #6-32 YAMAWA POQUN6J

Mã sản phẩm: YMW-POQUN6J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro xoắn HSS M6x1 YAMAWA SNPQ6.0M

Mã sản phẩm: YMW-SNPQ60M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro thẳng SU-PO HSS OX M3x0.5 YAMAWA PUMQ3.0G

Mã sản phẩm: YMW-PUMQ30G
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro rãnh xoắn HSS M8x1.25 YAMAWA SPR8.0N

Mã sản phẩm: YMW-SPR80N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro nén HSS OX M4x0.7 YAMAWA NRZP64.0IP

Mã sản phẩm: YMW-NRZP640IP
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro thẳng SU+PO HSS OX M2x0.4 YAMAWA PUPQ2.0E

Mã sản phẩm: YMW-PUPQ20E
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro xoắn HSS M5x0.8 YAMAWA SNPQ5.0K

Mã sản phẩm: YMW-SNPQ50K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro xoắn SU-SP HSS OX M2.5x0.45 YAMAWA SUPP2.5F

Mã sản phẩm: YMW-SUPP25F
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
Mũi taro thẳng PO HSS OX M16x2 YAMAWA POS016QX

Mã sản phẩm: YMW-POS016QX
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/08.
support_icon