BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D14.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D14.0

MPN: 1103N2140
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 729,850
5+ 686,059
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D14.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D14.2

MPN: 1103N2142
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 834,900
5+ 784,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D15.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D15.0

MPN: 1103N2150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 857,670
5+ 806,210
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D15.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D15.2

MPN: 1103N2152
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 898,150
5+ 844,261
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D1

Mũi Khoan Thượng Hải D1

MPN: 1103SH0010
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 8,349
10+ 7,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D1.5

Mũi Khoan Thượng Hải D1.5

MPN: 1103SH0015
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 8,349
10+ 7,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D2.0

Mũi Khoan Thượng Hải D2.0

MPN: 1103SH0020
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 8,349
10+ 7,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D2.5

Mũi Khoan Thượng Hải D2.5

MPN: 1103SH0025
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 9,741
10+ 9,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D3.0

Mũi Khoan Thượng Hải D3.0

MPN: 1103SH0030
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 11,132
10+ 10,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D3.2

Mũi Khoan Thượng Hải D3.2

MPN: 1103SH0032
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 12,524
10+ 11,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D3.5

Mũi Khoan Thượng Hải D3.5

MPN: 1103SH0035
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 12,524
10+ 11,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.0

Mũi Khoan Thượng Hải D4.0

MPN: 1103SH0040
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 13,915
10+ 13,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.2

Mũi Khoan Thượng Hải D4.2

MPN: 1103SH0042
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 15,307
10+ 14,541
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.5

Mũi Khoan Thượng Hải D4.5

MPN: 1103SH0045
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 15,307
10+ 14,541
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.8

Mũi Khoan Thượng Hải D4.8

MPN: 1103SH0048
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 16,698
10+ 15,863
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.0

Mũi Khoan Thượng Hải D5.0

MPN: 1103SH0050
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 16,698
10+ 15,863
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.2

Mũi Khoan Thượng Hải D5.2

MPN: 1103SH0052
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,873
10+ 19,829
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.5

Mũi Khoan Thượng Hải D5.5

MPN: 1103SH0055
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,873
10+ 19,829
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.6

Mũi Khoan Thượng Hải D5.6

MPN: 1103SH0056
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,873
10+ 19,829
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.7

Mũi Khoan Thượng Hải D5.7

MPN: 1103SH0057
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,873
10+ 19,829
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày