Loading...

Mũi Taro Xoắn - Lỗ Bít

Mũi Taro - Lỗ Bít hay còn gọi là mũi taro máy. Thường được sử dụng trên các máy phay CNC, máy tiện CNC, máy phay, máy khoan taro, máy taro chuyên dụng, máy khoan từ... Mũi taro có rãnh xoắn. Mũi taro rãnh xoắn dùng để gia công lỗ bít (kín) khi cắt sẽ đẩy phoi lên trên.

865 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Size RenBước RenLoại RenTổng Chiều DàiGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn