MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Đường Kính Cắt (D1)
Đường Kính Cán (Ds)
Chiều Dài (KI)
Tổng Chiều Dài (L2)
Đường Kính Cán (D2)
Đường Kính Phay (D)
Dùng Cho Lỗ (d1)
Chiều Dài Ren (l)
Số Rãnh Cắt
Dung Sai
Đường Kính Cán (D)
Khóa Chân (K)
Chiều Dài Làm Việc
Độ Sâu Khoan
Chiều Cao Phần Cắt
Dùng Cho
Nhóm Hạt
Góc
Số Vòng Quay
Độ Hạt
Hạt Mài
Kích Thước (W x L)
Hình Dạng
Loại Chân
Chiều Dài Chân
Size Ren (D1)
Chiều Dài (L3)
Size Ren (M)
Chiều Dài Ren (L1)
Số Răng
Cỡ Hạt
Số Lượng
Số Lượng/Hộp
Size (D1)
Size (D)
Khuyên Dùng
Chiều Ren
Bề Dày
Bề Dày (H)
Đường Kính Trục (d)
Màu
Đường Kính (D2)
Đường Kính (D1)
Đường Kính Trong (d)
Chiều Dài Xoắn (L1)
Ứng Dụng
Tổng Chiều Dài (L)
Đường Kính Ngoài (D)
Size (M)
Chiều Dài (L2)
Đường Kính (D)
Chiều Dài (L1)
Loại
Size
Tên Sản Phẩm
Size Ren
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Xử Lý Bề Mặt
Chiều Dài (L)
Vật Liệu

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại