BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi taro ép HSS G6 phủ TiN M3x0.5 YAMAWA RY3.0G6NEVB

Mã sản phẩm: YMW-RY30G6NEVB
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro ren ống HSS S-PT 1/8"-28 YAMAWA TSPT02K

Mã sản phẩm: YMW-TSPT02K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro ren ống HSS S-PT 1/4"-19 YAMAWA TSPT04-

Mã sản phẩm: YMW-TSPT04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro thẳng HSS phủ TiN M3x0.5 YAMAWA PY3.0GRNEV

Mã sản phẩm: YMW-PY30GRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro ép HSS G5 phủ TiN M2.6x0.45 YAMAWA RY2.6F5NEVB

Mã sản phẩm: YMW-RY26F5NEVB
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro ép HSS G5 phủ TiN M4x0.7 YAMAWA RY4.0I5NEVP

Mã sản phẩm: YMW-RY40I5NEVP
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro xoắn HSS phủ TiN M12x1.75 YAMAWA SY012PRNEV

Mã sản phẩm: YMW-SY012PRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro thẳng HSS phủ TiN M10x1.25 YAMAWA PY010NSNEV

Mã sản phẩm: YMW-PY010NSNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro thẳng HSS phủ TiN M10x1.5 YAMAWA PY010OSNEV

Mã sản phẩm: YMW-PY010OSNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro xoắn HSS phủ TiN M8x1.25 YAMAWA SY8.0NRNEV

Mã sản phẩm: YMW-SY80NRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro thẳng HSS phủ TiN M6x1 YAMAWA PY6.0MRNEV

Mã sản phẩm: YMW-PY60MRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro xoắn HSS phủ TiN M4x0.7 YAMAWA SY4.0IRNEV

Mã sản phẩm: YMW-SY40IRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro ép HSS G7 phủ TiN M6x1 YAMAWA RY6.0M7NEVP

Mã sản phẩm: YMW-RY60M7NEVP
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro xoắn HSS phủ TiN M6x1 YAMAWA SY6.0MRNEV

Mã sản phẩm: YMW-SY60MRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro xoắn HSS phủ TiN M10x1.5 YAMAWA SY010ORNEV

Mã sản phẩm: YMW-SY010ORNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro thẳng HSS phủ TiN M4x0.7 YAMAWA PY4.0IRNEV

Mã sản phẩm: YMW-PY40IRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro xoắn HSS phủ TiN M5x0.8 YAMAWA SY5.0KRNEV

Mã sản phẩm: YMW-SY50KRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro thẳng HSS phủ TiN M5x0.8 YAMAWA PY5.0KRNEV

Mã sản phẩm: YMW-PY50KRNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro xoắn HSS phủ TiN M3x0.5 YAMAWA SY3.0GQNEV

Mã sản phẩm: YMW-SY30GQNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
Mũi taro thẳng HSS phủ TiN M8x1.25 YAMAWA PY8.0NSNEV

Mã sản phẩm: YMW-PY80NSNEV
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 0 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/08.
support_icon