Loading...

Tắc Kê Nở 3 Cánh

Tắc Kê Nở 3 Cánh (Wedge Anchor) hay còn gọi là bulong nở 3 cánh. Là một loại bu lông nở dùng để liên kết một kết cấu với bê tông. Thân tắc kê nở 3 cánh là một thanh thép hình trụ tròn, có phần đầu tiện ren hệ mét, phần giữa trơn và phần đuôi dạng côn. Áo nở có dạng 3 cánh được định vị vào phần đuôi của thân bu lông. Chế tạo từ vật liệu thép được mạ kẽm để tăng khả năng chống ăn mòn. Ứng dụng thi công các hạng mục kết cấu thép, máng cáp, kệ đỡ, lan can, cột chắn xe…

30 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 5,597 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,925 đ
Giá: 11,194 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 111,940 đ
Giá: 8,395 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 83,950 đ
Giá: 6,530 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 163,250 đ
Giá: 8,395 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 83,950 đ
Giá: 22,387 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 111,935 đ
Giá: 16,790 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 83,950 đ
Giá: 9,328 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 93,280 đ
Giá: 19,589 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 97,945 đ
Giá: 11,194 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 111,940 đ
Giá: 24,253 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,265 đ
Giá: 13,992 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,920 đ
Giá: 14,365 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,650 đ
Giá: 12,126 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 121,260 đ
Giá: 11,019 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 110,190 đ
Giá: 25,186 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 125,930 đ
Giá: 13,992 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,920 đ
Giá: 26,118 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,590 đ
Giá: 15,858 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 158,580 đ
Giá: 35,446 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 177,230 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn