BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tắc Kê (Tacker, Anchor Bolt)

Tắc Kê (Tacker, Anchor Bolt)

Fischer Súng bơm FIS AM390

Fischer Súng bơm FIS AM390

MPN: AM390
Danh mục: Súng Bơm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 1,520,000.00
>=5  (Cây) 1,140,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 2 ngày

Tacker Nở inox 304 M6x50

Tacker Nở inox 304 M6x50

MPN: B18M060050PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 4,000.00
>=100  (Bộ) 3,000.00
>=1000  (Bộ) 2,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50

MPN: B18M060050TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 900.00
>=500  (Bộ) 675.00
>=1000  (Bộ) 585.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở inox 304 M6x60

Tacker Nở inox 304 M6x60

MPN: B18M060060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 4,800.00
>=100  (Bộ) 3,600.00
>=1000  (Bộ) 3,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60

MPN: B18M060060TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 1,100.00
>=500  (Bộ) 825.00
>=1000  (Bộ) 715.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở inox 304 M6x80

Tacker Nở inox 304 M6x80

MPN: B18M060080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 5,600.00
>=50  (Bộ) 4,200.00
>=500  (Bộ) 3,640.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80

MPN: B18M060080TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 1,500.00
>=500  (Bộ) 1,125.00
>=1000  (Bộ) 975.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100

MPN: B18M060100TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 1,800.00
>=200  (Bộ) 1,350.00
>=1000  (Bộ) 1,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở inox 304 M8x60

Tacker Nở inox 304 M8x60

MPN: B18M080060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 5,900.00
>=50  (Bộ) 4,425.00
>=500  (Bộ) 3,835.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60

MPN: B18M080060TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 1,800.00
>=200  (Bộ) 1,350.00
>=1000  (Bộ) 1,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở inox 304 M8x80

Tacker Nở inox 304 M8x80

MPN: B18M080080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 7,500.00
>=50  (Bộ) 5,625.00
>=500  (Bộ) 4,875.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80

MPN: B18M080080TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 2,200.00
>=200  (Bộ) 1,650.00
>=1000  (Bộ) 1,430.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Tồn kho: 124 bộ có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Tacker Nở inox 304 M8x100

Tacker Nở inox 304 M8x100

MPN: B18M080100PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 8,600.00
>=50  (Bộ) 6,450.00
>=500  (Bộ) 5,590.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100

MPN: B18M080100TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 2,700.00
>=200  (Bộ) 2,025.00
>=1000  (Bộ) 1,755.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120

MPN: B18M080120TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 3,200.00
>=200  (Bộ) 2,400.00
>=1000  (Bộ) 2,080.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60

MPN: B18M100060PA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 3,700.00
>=100  (Bộ) 2,775.00
>=500  (Bộ) 2,405.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở inox 304 M10x60

Tacker Nở inox 304 M10x60

MPN: B18M100060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 9,800.00
>=50  (Bộ) 7,350.00
>=500  (Bộ) 6,370.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 bộ

Tồn kho: 30 bộ có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60

MPN: B18M100060TA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 2,700.00
>=100  (Bộ) 2,025.00
>=500  (Bộ) 1,755.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80

MPN: B18M100080PA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 4,300.00
>=100  (Bộ) 3,225.00
>=500  (Bộ) 2,795.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở inox 304 M10x80

Tacker Nở inox 304 M10x80

MPN: B18M100080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 12,400.00
>=25  (Bộ) 9,300.00
>=250  (Bộ) 8,060.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Tồn kho: 50 bộ có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)