BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tắc Kê (Tacker, Anchor Bolt)

Tắc Kê (Tacker, Anchor Bolt)

Súng bơm Fischer FIS AM390

Súng bơm Fischer FIS AM390

MPN: AM390
Danh mục: Súng Bơm
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,524,600
1+ 1,524,600
2+ 1,425,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M6x50

Tacker Nở Inox 304 M6x50

MPN: B18M060050PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,505
200+ 3,468
400+ 3,243
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 214 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50

MPN: B18M060050TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
300+ 1,101
500+ 848
1000+ 793
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 300 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M6x60

Tacker Nở Inox 304 M6x60

MPN: B18M060060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 5,371
200+ 4,136
400+ 3,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60

MPN: B18M060060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
300+ 1,362
500+ 1,049
1000+ 980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 300 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M6x80

Tacker Nở Inox 304 M6x80

MPN: B18M060080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 6,435
200+ 4,955
400+ 4,633
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80

MPN: B18M060080TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
300+ 1,782
500+ 1,372
1000+ 1,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 300 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100

MPN: B18M060100TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,079
200+ 1,601
1000+ 1,497
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M8x60

Tacker Nở Inox 304 M8x60

MPN: B18M080060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 7,302
100+ 5,622
200+ 5,257
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60

MPN: B18M080060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,104
200+ 1,620
1000+ 1,515
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M8x80

Tacker Nở Inox 304 M8x80

MPN: B18M080080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 9,282
100+ 7,147
200+ 6,683
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80

MPN: B18M080080TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,698
200+ 2,078
1000+ 1,943
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 123 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Nở Inox 304 M8x100

Tacker Nở Inox 304 M8x100

MPN: B18M080100PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 11,014
100+ 8,481
200+ 7,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 88 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100

MPN: B18M080100TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,243
200+ 2,497
1000+ 2,335
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120

MPN: B18M080120TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,861
200+ 2,973
1000+ 2,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60

MPN: B18M100060PA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,332
100+ 3,335
500+ 3,119
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M10x60

Tacker Nở Inox 304 M10x60

MPN: B18M100060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 12,128
100+ 9,338
200+ 8,732
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60

MPN: B18M100060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,366
100+ 2,592
500+ 2,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80

MPN: B18M100080PA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,223
100+ 4,022
500+ 3,760
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 159 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Nở Inox 304 M10x80

Tacker Nở Inox 304 M10x80

MPN: B18M100080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 15,222
100+ 11,721
200+ 10,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 50 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết