MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Mắt

Bulong Mắt Vật Liệu Inox 304 Chiều Dài Ren 60 mm 80 mm 100 mm Đường Kính Mắt 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài Ren
Đường Kính Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 100Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 100

D444HM10-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 27.600,00 ₫
10+ (Con) 20.700,00 ₫
100+ (Con) 17.940,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 60Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 60

D444HM10-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 20.900,00 ₫
10+ (Con) 15.675,00 ₫
100+ (Con) 13.585,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 80Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 80

D444HM10-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 22.100,00 ₫
10+ (Con) 16.575,00 ₫
100+ (Con) 14.365,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 100Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 100

D444HM12-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 34.500,00 ₫
10+ (Con) 25.875,00 ₫
100+ (Con) 22.425,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 60Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 60

D444HM12-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 27.600,00 ₫
10+ (Con) 20.700,00 ₫
100+ (Con) 17.940,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 80Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 80

D444HM12-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 31.100,00 ₫
10+ (Con) 23.325,00 ₫
100+ (Con) 20.215,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 100Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 100

D444HM14-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 49.700,00 ₫
5+ (Con) 37.275,00 ₫
50+ (Con) 32.305,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 60Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 60

D444HM14-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 41.400,00 ₫
5+ (Con) 31.050,00 ₫
50+ (Con) 26.910,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 80Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 80

D444HM14-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 44.900,00 ₫
5+ (Con) 33.675,00 ₫
50+ (Con) 29.185,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 100Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 100

D444HM16-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 61.000,00 ₫
5+ (Con) 45.750,00 ₫
50+ (Con) 39.650,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 20 Con
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 60Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 60

D444HM16-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 49.500,00 ₫
5+ (Con) 37.125,00 ₫
50+ (Con) 32.175,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 80Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 80

D444HM16-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 55.200,00 ₫
5+ (Con) 41.400,00 ₫
50+ (Con) 35.880,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 100Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 100

D444HM20-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 87.400,00 ₫
5+ (Con) 65.550,00 ₫
50+ (Con) 56.810,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 60Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 60

D444HM20-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 66.700,00 ₫
5+ (Con) 50.025,00 ₫
50+ (Con) 43.355,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 80Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 80

D444HM20-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 80.500,00 ₫
5+ (Con) 60.375,00 ₫
50+ (Con) 52.325,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 100Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 100

D444HM8-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 19.800,00 ₫
10+ (Con) 14.850,00 ₫
100+ (Con) 12.870,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 60Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 60

D444HM8-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 15.200,00 ₫
10+ (Con) 11.400,00 ₫
100+ (Con) 9.880,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 80Category: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 80

D444HM8-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 16.600,00 ₫
10+ (Con) 12.450,00 ₫
100+ (Con) 10.790,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày