BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bulong (Bolts)

Bulong (Bolts)

Bulong inox 304 DIN933 M3x10

Bulong inox 304 DIN933 M3x10

MPN: B01M0301010TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,240.00
>=500  (Con) 930.00
>=5000  (Con) 806.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M3x16

Bulong inox 304 DIN933 M3x16

MPN: B01M0301016TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,590.00
>=500  (Con) 1,192.50
>=5000  (Con) 1,033.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M3x20

Bulong inox 304 DIN933 M3x20

MPN: B01M0301020TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,970.00
>=500  (Con) 1,477.50
>=5000  (Con) 1,280.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 1340 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 25 ngày)

Bulong inox 304 DIN933 M3x25

Bulong inox 304 DIN933 M3x25

MPN: B01M0301025TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,130.00
>=500  (Con) 1,597.50
>=5000  (Con) 1,384.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 270 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 25 ngày)

Bulong inox 304 DIN933 M3x30

Bulong inox 304 DIN933 M3x30

MPN: B01M0301030TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,620.00
>=500  (Con) 1,965.00
>=5000  (Con) 1,703.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M3x40

Bulong inox 304 DIN933 M3x40

MPN: B01M0301040TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 3,070.00
>=500  (Con) 2,302.50
>=5000  (Con) 1,995.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 179 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 25 ngày)

Bulong inox 304 DIN933 M4x10

Bulong inox 304 DIN933 M4x10

MPN: B01M0401010TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 820.00
>=500  (Con) 615.00
>=5000  (Con) 533.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 300 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 25 ngày)

Bulong inox 304 DIN933 M4x16

Bulong inox 304 DIN933 M4x16

MPN: B01M0401016TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 840.00
>=500  (Con) 630.00
>=5000  (Con) 546.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M4x20

Bulong inox 304 DIN933 M4x20

MPN: B01M0401020TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 970.00
>=500  (Con) 727.50
>=5000  (Con) 630.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M4x25

Bulong inox 304 DIN933 M4x25

MPN: B01M0401025TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,120.00
>=200  (Con) 840.00
>=2000  (Con) 728.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M4x30

Bulong inox 304 DIN933 M4x30

MPN: B01M0401030TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,360.00
>=200  (Con) 1,020.00
>=2000  (Con) 884.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 220 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 25 ngày)

Bulong inox 304 DIN933 M4x40

Bulong inox 304 DIN933 M4x40

MPN: B01M0401040TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,670.00
>=200  (Con) 1,252.50
>=2000  (Con) 1,085.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x10

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x10

MPN: B01M0501010TA00
Danh mục: Bulong Kẽm 4.6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 260.00
>=500  (Con) 195.00
>=5000  (Con) 169.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 400 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Bulong inox 304 DIN933 M5x10

Bulong inox 304 DIN933 M5x10

MPN: B01M0501010TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,020.00
>=200  (Con) 765.00
>=2000  (Con) 663.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x16

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x16

MPN: B01M0501016TA00
Danh mục: Bulong Kẽm 4.6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 290.00
>=500  (Con) 217.50
>=5000  (Con) 188.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M5x16

Bulong inox 304 DIN933 M5x16

MPN: B01M0501016TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,190.00
>=200  (Con) 892.50
>=2000  (Con) 773.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x20

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x20

MPN: B01M0501020TA00
Danh mục: Bulong Kẽm 4.6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 320.00
>=500  (Con) 240.00
>=5000  (Con) 208.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 1000 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Bulong inox 304 DIN933 M5x20

Bulong inox 304 DIN933 M5x20

MPN: B01M0501020TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,490.00
>=200  (Con) 1,117.50
>=2000  (Con) 968.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x25

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x25

MPN: B01M0501025TA00
Danh mục: Bulong Kẽm 4.6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 280.00
>=500  (Con) 210.00
>=5000  (Con) 182.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong inox 304 DIN933 M5x25

Bulong inox 304 DIN933 M5x25

MPN: B01M0501025TH00
Danh mục: Bulong Inox 304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,730.00
>=200  (Con) 1,297.50
>=2000  (Con) 1,124.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 396 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)