BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

MPN: B02M0201004TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 996
1000+ 767
2000+ 717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 750 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

MPN: B02M0201008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,059
1000+ 816
2000+ 763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 740 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

MPN: B02M0201012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,247
500+ 960
2000+ 898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 750 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x16hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x16

MPN: B02M0201016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,564
500+ 1,204
2000+ 1,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 295 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x20hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x20

MPN: B02M0201020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,228
500+ 1,715
1000+ 1,604
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4

MPN: B02M0251004TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,168
500+ 900
2000+ 841
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 840 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5

MPN: B02M0251005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,332
500+ 1,026
2000+ 959
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 3950 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x8hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x8

MPN: B02M0251008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,362
500+ 1,049
2000+ 980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1870 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x12

MPN: B02M0251012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,653
500+ 1,273
2000+ 1,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 700 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x16hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x16

MPN: B02M0251016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,109
500+ 1,624
1000+ 1,518
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 710 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 780
1000+ 601
5000+ 562
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 24125 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 867
1000+ 667
5000+ 624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1925 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x6hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 849
1000+ 654
5000+ 611
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 19640 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 822
1000+ 633
5000+ 592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 18646 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 916
1000+ 706
5000+ 660
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 10400 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x8hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 941
1000+ 724
5000+ 677
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 26890 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x10

MPN: B02M0301010TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 834
1000+ 642
5000+ 600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 3100 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x10hàng có sẵn

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x10

MPN: B02M0301010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,055
1000+ 812
2000+ 760
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 9000 con có sẵn

xuất kho 2h

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x12

MPN: B02M0301012TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 851
1000+ 656
5000+ 613
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 10430 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x12

MPN: B02M0301012TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 871
1000+ 671
5000+ 627
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 9554 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết