BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Size Ren

Đường Kính Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Cùm U

Cùm U

Cùm U Inox 304 DN50 M10x60mm

Mã sản phẩm: U50AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 96,059 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Cùm U Inox 304 DN65 M10x76mm

Mã sản phẩm: U65AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 110,030 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN80 M10x90mm

Mã sản phẩm: U80AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 130,988 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Cùm U Inox 304 DN100 M10x114mm

Mã sản phẩm: U100AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 143,212 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN125 M10x140mm

Mã sản phẩm: U125AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 145,731 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN150 M10x169mm

Mã sản phẩm: U150AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 172,906 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN200 M10x219mm

Mã sản phẩm: U200AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 223,552 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN250 M10x273mm

Mã sản phẩm: U250AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 241,018 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN350 M10x360mm

Mã sản phẩm: U350AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 348,268 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/08.
Cùm U Inox 304 DN400 M10x400mm

Mã sản phẩm: U400AM10H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 406,311 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/08.
Cùm U Inox 304 DN40 M12x49mm

Mã sản phẩm: U40AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 115,269 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN50 M12x60mm

Mã sản phẩm: U50AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 127,493 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Cùm U Inox 304 DN65 M12x76mm

Mã sản phẩm: U65AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 146,705 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Cùm U Inox 304 DN80 M12x90mm

Mã sản phẩm: U80AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 160,679 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Cùm U Inox 304 DN100 M12x114mm

Mã sản phẩm: U100AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 178,143 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN125 M12x140mm

Mã sản phẩm: U125AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 221,807 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Cùm U Inox 304 DN150 M12x169mm

Mã sản phẩm: U150AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 221,807 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Cùm U Inox 304 DN200 M12x219mm

Mã sản phẩm: U200AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 328,342 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Cùm U Inox 304 DN250 M12x273mm

Mã sản phẩm: U250AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 293,251 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Cùm U Inox 304 DN350 M12x355mm

Mã sản phẩm: U350AM12H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 482,034 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
support_icon