MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ty Ren - Guzong

Đường Kính Ngoài (dk)
Size Ren (D)
Size Ren (d)
Xử Lý Bề Mặt
Chiều Dài (L)
Vật Liệu
Loại Sản Phẩm

Ty Ren - Guzong

Guzong Loại Sản Phẩm Guzong Inox 304 Guzong Inox 316 Ty Ren Ống Nối Ty Vật Liệu Inox 201 Inox 304 Inox 316 Thép Thép 4.8 Thép 6.6 Thép 8.8 Xử Lý Bề Mặt Mạ Kẽm Mạ Đen