BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bề Dày (t)

Loại Sản Phẩm

Phe Gài (Retaining ring)

Phe Gài (Retaining ring)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

MPN: C10R012
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 990
100+ 743
1000+ 644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 400 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

MPN: C10R015
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 990
100+ 743
1000+ 644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 500 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

MPN: C10R019
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 990
100+ 743
1000+ 644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 1600 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

MPN: C10R023
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,210
100+ 908
1000+ 787
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 4160 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

MPN: C10R032
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,320
100+ 990
1000+ 858
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 1130 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

MPN: C10R040
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,540
100+ 1,155
1000+ 1,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 2070 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

MPN: C10R050
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,870
100+ 1,403
1000+ 1,216
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 7095 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

MPN: C10R060
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,980
100+ 1,485
1000+ 1,287
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 2702 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

MPN: C10R070
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,200
100+ 1,650
1000+ 1,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 5205 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

MPN: C10R080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,530
100+ 1,898
1000+ 1,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 6780 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

MPN: C10R090
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,860
100+ 2,145
1000+ 1,859
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 2970 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

MPN: C10R100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,520
50+ 2,640
500+ 2,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Tồn kho: 6180 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

MPN: C10R120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,180
50+ 3,135
500+ 2,717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Tồn kho: 1780 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

MPN: C10R150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,510
50+ 3,383
500+ 2,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

MPN: C10R190
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,890
25+ 8,168
250+ 7,079
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Tồn kho: 100 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

MPN: C10R240
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,520
25+ 10,890
250+ 9,438
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

MPN: C10R300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 26,730
25+ 20,048
250+ 17,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D2.3, Inox 420

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D2.3, Inox 420

MPN: C30R023
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,640
100+ 1,980
1000+ 1,716
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D3.2, Inox 420

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D3.2, Inox 420

MPN: C30R032
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,080
100+ 2,310
1000+ 2,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D4, Inox 420

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D4, Inox 420

MPN: C30R040
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,520
100+ 2,640
1000+ 2,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Xuất kho: trong 15 ngày