BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bề Dày (t)

Loại Sản Phẩm

Phe Gài (Retaining ring)

Phe Gài (Retaining ring)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

MPN: C10R012
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 900.00
>=100  (Cái) 675.00
>=1000  (Cái) 585.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 450 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

MPN: C10R015
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 900.00
>=100  (Cái) 675.00
>=1000  (Cái) 585.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 700 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

MPN: C10R019
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 900.00
>=100  (Cái) 675.00
>=1000  (Cái) 585.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 1600 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

MPN: C10R023
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,100.00
>=100  (Cái) 825.00
>=1000  (Cái) 715.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 4210 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

MPN: C10R032
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,200.00
>=100  (Cái) 900.00
>=1000  (Cái) 780.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 1180 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

MPN: C10R040
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,400.00
>=100  (Cái) 1,050.00
>=1000  (Cái) 910.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 2120 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

MPN: C10R050
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,700.00
>=100  (Cái) 1,275.00
>=1000  (Cái) 1,105.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 7145 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

MPN: C10R060
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,800.00
>=100  (Cái) 1,350.00
>=1000  (Cái) 1,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 2752 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

MPN: C10R070
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,000.00
>=100  (Cái) 1,500.00
>=1000  (Cái) 1,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 5305 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

MPN: C10R080
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,300.00
>=100  (Cái) 1,725.00
>=1000  (Cái) 1,495.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 6780 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

MPN: C10R090
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,600.00
>=100  (Cái) 1,950.00
>=1000  (Cái) 1,690.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Tồn kho: 2970 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

MPN: C10R100
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,200.00
>=50  (Cái) 2,400.00
>=500  (Cái) 2,080.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Tồn kho: 6180 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

MPN: C10R120
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,800.00
>=50  (Cái) 2,850.00
>=500  (Cái) 2,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Tồn kho: 1780 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

MPN: C10R150
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 4,100.00
>=50  (Cái) 3,075.00
>=500  (Cái) 2,665.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

MPN: C10R190
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,900.00
>=25  (Cái) 7,425.00
>=250  (Cái) 6,435.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

MPN: C10R240
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 13,200.00
>=25  (Cái) 9,900.00
>=250  (Cái) 8,580.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

MPN: C10R300
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 24,300.00
>=25  (Cái) 18,225.00
>=250  (Cái) 15,795.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D2.3, Inox 420

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D2.3, Inox 420

MPN: C30R023
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,400.00
>=100  (Cái) 1,800.00
>=1000  (Cái) 1,560.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D3.2, Inox 420

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D3.2, Inox 420

MPN: C30R032
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,800.00
>=100  (Cái) 2,100.00
>=1000  (Cái) 1,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Xuất kho: trong 15 ngày

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D4, Inox 420

Vòng phe chặn ngoài chữ E trục D4, Inox 420

MPN: C30R040
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,200.00
>=100  (Cái) 2,400.00
>=1000  (Cái) 2,080.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái

Xuất kho: trong 15 ngày