BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Điện Áp

Lưu Lượng Hút Tối Đa

Lưu Lượng Khí

Tốc Độ Không Tải

Tốc Độ Khí Tối Đa

Áp Lực Tối Đa

Khả Năng Chứa Bụi

Thời Gian Sử Dụng Liên Tục

Thương Hiệu

Máy Hỗ Trợ Dọn Vệ Sinh

Máy Hỗ Trợ Dọn Vệ Sinh

Máy Thổi Cầm Tay Makita 600W MT401

Máy Thổi Cầm Tay Makita 600W MT401

MPN: MT401
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,062,490
2+ 1,009,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Tỉa Hàng Rào Makita 350mm - 320W MUH355G

Máy Tỉa Hàng Rào Makita 350mm - 320W MUH355G

MPN: MUH355G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,142,140
2+ 2,035,033
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Dùng Pin Makita 12V UB100DZ

Máy Thổi Dùng Pin Makita 12V UB100DZ

MPN: UB100DZ
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,581,580
2+ 1,502,501
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Dùng Pin Makita 12V UB101DZ

Máy Thổi Dùng Pin Makita 12V UB101DZ

MPN: UB101DZ
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,781,780
2+ 1,692,691
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Cầm Tay Makita 600W UB1103

Máy Thổi Cầm Tay Makita 600W UB1103

MPN: UB1103
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,082,080
2+ 1,977,976
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UH201DSY

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UH201DSY

MPN: UH201DSY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,802,800
2+ 2,662,660
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UH201DZ

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UH201DZ

MPN: UH201DZ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,623,050
2+ 1,541,898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UH353DZ

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UH353DZ

MPN: UH353DZ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,402,400
2+ 2,282,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UM600DZ

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 12V UM600DZ

MPN: UM600DZ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,002,000
2+ 1,901,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin Makita 12V UR100DZ

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin Makita 12V UR100DZ

MPN: UR100DZ
Danh mục: Máy Cắt Cỏ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,456,740
2+ 2,333,903
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin Makita 12V UR100DZY

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin Makita 12V UR100DZY

MPN: UR100DZY
Danh mục: Máy Cắt Cỏ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,656,940
2+ 2,524,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày