BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Điện Áp

Lưu Lượng Hút Tối Đa

Lưu Lượng Khí

Tốc Độ Không Tải

Tốc Độ Khí Tối Đa

Áp Lực Tối Đa

Khả Năng Chứa Bụi

Thời Gian Sử Dụng Liên Tục

Thương Hiệu

Máy Hỗ Trợ Dọn Vệ Sinh

Máy Hỗ Trợ Dọn Vệ Sinh

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL281FZ

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL281FZ

MPN: DCL281FZ
Danh mục: Máy Hút Bụi
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,303,300
2+ 3,138,135
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL281FZB

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL281FZB

MPN: DCL281FZB
Danh mục: Máy Hút Bụi
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,303,300
2+ 3,138,135
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL281FZW

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL281FZW

MPN: DCL281FZW
Danh mục: Máy Hút Bụi
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,303,300
2+ 3,138,135
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL282FZ

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL282FZ

MPN: DCL282FZ
Danh mục: Máy Hút Bụi
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,383,380
2+ 3,214,211
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL282FZW

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL282FZW

MPN: DCL282FZW
Danh mục: Máy Hút Bụi
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,383,380
2+ 3,214,211
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Dùng Pin Makita 18V DUB182Z

Máy Thổi Dùng Pin Makita 18V DUB182Z

MPN: DUB182Z
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,601,600
2+ 1,521,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Dùng Pin Makita 18V DUB185Z

Máy Thổi Dùng Pin Makita 18V DUB185Z

MPN: DUB185Z
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,641,640
2+ 1,559,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Dùng Pin Makita 18V DUB186Z

Máy Thổi Dùng Pin Makita 18V DUB186Z

MPN: DUB186Z
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,823,250
2+ 1,732,088
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 18V DUH523ZX1

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 18V DUH523ZX1

MPN: DUH523ZX1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,043,040
2+ 2,890,888
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 18V DUM111ZX

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 18V DUM111ZX

MPN: DUM111ZX
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,042,040
2+ 1,939,938
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 18V DUM604Z

Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin Makita 18V DUM604Z

MPN: DUM604Z
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,223,650
2+ 2,112,468
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin Makita 18V DUR192LZ

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin Makita 18V DUR192LZ

MPN: DUR192LZ
Danh mục: Máy Cắt Cỏ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,184,610
2+ 3,025,380
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Cỏ Makita 410mm ELM4120

Máy Cắt Cỏ Makita 410mm ELM4120

MPN: ELM4120
Danh mục: Máy Cắt Cỏ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,785,210
2+ 3,595,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Makita 1300W HW101

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Makita 1300W HW101

MPN: HW101
Danh mục: Máy Xịt Cao Áp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,901,900
2+ 1,806,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Makita 1300W HW102

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Makita 1300W HW102

MPN: HW102
Danh mục: Máy Xịt Cao Áp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,163,590
2+ 2,055,411
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Cầm Tay Makita 530W M4000B

Máy Thổi Cầm Tay Makita 530W M4000B

MPN: M4000B
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,062,490
2+ 1,009,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Cầm Tay Makita 600W M4001B

Máy Thổi Cầm Tay Makita 600W M4001B

MPN: M4001B
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,462,890
2+ 1,389,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Hơi Crown 550W CT 17010

Máy Thổi Hơi Crown 550W CT 17010

MPN: MS-CT17010
Danh mục: Máy Thổi Gió
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 785,200
2+ 745,940
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Crown 1400W CT 42020

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Crown 1400W CT 42020

MPN: MS-CT42020
Danh mục: Máy Xịt Cao Áp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,924,000
2+ 1,827,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Crown 1800W CT 42022

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Crown 1800W CT 42022

MPN: MS-CT42022
Danh mục: Máy Xịt Cao Áp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,613,001
2+ 2,482,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày