Loading...

Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong vai - Bulong dẫn hướng (Shoulder Bolts) là loại bulong có vai hình trụ dài, không bị trượt, có đầu vặn hình lục giác chìm, thường có khía thẳng quanh đầu Bulong. Được chế tạo theo tiêu chuẩn hệ inch, ISO 7379, DIN609 bằng vật liệu thép cấp bền 12.9 hoặc inox chống gỉ sét, sử dụng trong các trường hợp dẫn hướng cho chi tiết quay như bạc đạn hoặc dẫn hướng chi tiết trượt như ổ bi trượt.

1037 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 41,103 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 205,515 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 41,103 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 205,515 đ
Giá: 41,103 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 205,515 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 32,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,480 đ
Giá: 41,103 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 205,515 đ
Giá: 41,103 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 205,515 đ
Giá: 44,040 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 220,200 đ
Giá: 35,232 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 176,160 đ
Giá: 35,232 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 176,160 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn