MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Đường Kính

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x10Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x10

MP139A6.5-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x15Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x15

MP139A6.5-15
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x20Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x20

MP139A6.5-20
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x25Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x25

MP139A6.5-25
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x30Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x30

MP139A6.5-30
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x35Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x35

MP139A6.5-35
Số lượng Giá
1+ (Con) 18.900,00 ₫
20+ (Con) 14.175,00 ₫
200+ (Con) 12.285,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x40Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x40

MP139A6.5-40
Số lượng Giá
1+ (Con) 19.800,00 ₫
20+ (Con) 14.850,00 ₫
200+ (Con) 12.870,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x45Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x45

MP139A6.5-45
Số lượng Giá
1+ (Con) 21.400,00 ₫
20+ (Con) 16.050,00 ₫
200+ (Con) 13.910,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x50Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x50

MP139A6.5-50
Số lượng Giá
1+ (Con) 23.900,00 ₫
20+ (Con) 17.925,00 ₫
200+ (Con) 15.535,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x55Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x55

MP139A6.5-55
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.800,00 ₫
10+ (Con) 18.600,00 ₫
100+ (Con) 16.120,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x60Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x60

MP139A6.5-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.800,00 ₫
10+ (Con) 18.600,00 ₫
100+ (Con) 16.120,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x65Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x65

MP139A6.5-65
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.800,00 ₫
10+ (Con) 18.600,00 ₫
100+ (Con) 16.120,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x70Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x70

MP139A6.5-70
Số lượng Giá
1+ (Con) 27.400,00 ₫
10+ (Con) 20.550,00 ₫
100+ (Con) 17.810,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x75Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x75

MP139A6.5-75
Số lượng Giá
1+ (Con) 29.900,00 ₫
10+ (Con) 22.425,00 ₫
100+ (Con) 19.435,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x80Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D6.5x80

MP139A6.5-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 29.900,00 ₫
10+ (Con) 22.425,00 ₫
100+ (Con) 19.435,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x10Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x10

MP139B10-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 21.400,00 ₫
20+ (Con) 16.050,00 ₫
200+ (Con) 13.910,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x100Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x100

MP139B10-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 33.800,00 ₫
10+ (Con) 25.350,00 ₫
100+ (Con) 21.970,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x110Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x110

MP139B10-110
Số lượng Giá
1+ (Con) 33.800,00 ₫
10+ (Con) 25.350,00 ₫
100+ (Con) 21.970,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x120Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x120

MP139B10-120
Số lượng Giá
1+ (Con) 34.700,00 ₫
10+ (Con) 26.025,00 ₫
100+ (Con) 22.555,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x16Category: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x16

MP139B10-16
Số lượng Giá
1+ (Con) 22.300,00 ₫
20+ (Con) 16.725,00 ₫
200+ (Con) 14.495,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày