BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Cán

Đường Kính Cán

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Độ Sâu Khoét

Độ Sâu Khoét

Chiều Rộng Cắt

Vật Liệu

Phân Loại

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Mũi Khoét

Mũi Khoét

Khoét Hợp Kim TL 12

Mã sản phẩm: 1129TL012
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 58,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 13

Mã sản phẩm: 1129TL013
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 63,513 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 14

Mã sản phẩm: 1129TL014
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,251 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 15

Mã sản phẩm: 1129TL015
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 73,163 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 16

Mã sản phẩm: 1129TL016
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 78,076 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 17

Mã sản phẩm: 1129TL017
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 82,988 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 18

Mã sản phẩm: 1129TL018
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 87,901 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 19

Mã sản phẩm: 1129TL019
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 92,814 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 20

Mã sản phẩm: 1129TL020
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 97,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 21

Mã sản phẩm: 1129TL021
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 102,463 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 22

Mã sản phẩm: 1129TL022
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 107,375 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 24

Mã sản phẩm: 1129TL024
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 117,201 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 25

Mã sản phẩm: 1129TL025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 122,113 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 26

Mã sản phẩm: 1129TL026
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 126,851 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 27

Mã sản phẩm: 1129TL027
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 131,764 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 28

Mã sản phẩm: 1129TL028
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 136,676 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 29

Mã sản phẩm: 1129TL029
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 141,589 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 30

Mã sản phẩm: 1129TL030
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 146,501 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 31

Mã sản phẩm: 1129TL031
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 151,238 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Khoét Hợp Kim TL 32

Mã sản phẩm: 1129TL032
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 156,151 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.