BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Cán

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Độ Sâu Khoét

Chiều Rộng Cắt

Vật Liệu

Phân Loại

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Mũi Khoét

Mũi Khoét

Khoét Hợp Kim TL 12

Khoét Hợp Kim TL 12

MPN: 1129TL012
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,600
10+ 54,498
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 13

Khoét Hợp Kim TL 13

MPN: 1129TL013
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 63,513
10+ 59,067
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 14

Khoét Hợp Kim TL 14

MPN: 1129TL014
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 68,251
6+ 63,473
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 15

Khoét Hợp Kim TL 15

MPN: 1129TL015
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,163
6+ 68,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 16

Khoét Hợp Kim TL 16

MPN: 1129TL016
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 78,076
6+ 72,611
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 17

Khoét Hợp Kim TL 17

MPN: 1129TL017
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,988
6+ 77,179
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 18

Khoét Hợp Kim TL 18

MPN: 1129TL018
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 87,901
6+ 81,748
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 19

Khoét Hợp Kim TL 19

MPN: 1129TL019
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 92,814
6+ 86,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 20

Khoét Hợp Kim TL 20

MPN: 1129TL020
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,550
6+ 90,722
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 21

Khoét Hợp Kim TL 21

MPN: 1129TL021
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 102,463
6+ 95,291
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 22

Khoét Hợp Kim TL 22

MPN: 1129TL022
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 107,375
6+ 99,859
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 24

Khoét Hợp Kim TL 24

MPN: 1129TL024
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 117,201
6+ 108,997
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 25

Khoét Hợp Kim TL 25

MPN: 1129TL025
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 122,113
6+ 113,565
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 26

Khoét Hợp Kim TL 26

MPN: 1129TL026
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 126,851
6+ 117,971
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 27

Khoét Hợp Kim TL 27

MPN: 1129TL027
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 131,764
5+ 122,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 28

Khoét Hợp Kim TL 28

MPN: 1129TL028
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 136,676
5+ 127,109
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 29

Khoét Hợp Kim TL 29

MPN: 1129TL029
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 141,589
5+ 131,677
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 30

Khoét Hợp Kim TL 30

MPN: 1129TL030
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 146,501
5+ 136,246
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Khoét Hợp Kim TL 31

Khoét Hợp Kim TL 31

MPN: 1129TL031
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 151,238
5+ 140,651
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 32

Khoét Hợp Kim TL 32

MPN: 1129TL032
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 156,151
5+ 145,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày