MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Helicoil - Ren Cấy Lò Xo

Chiều Dài
Size Ren
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Helicoil - Ren Cấy Lò Xo

Helicoil - Ren Cấy Lò Xo Vật Liệu Inox 304 Chiều Dài 2 mm 2.5 mm 3 mm 3.7 mm 4 mm 4.5 mm 5 mm 6 mm 6.2 mm 7.5 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 12.5 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 24 mm 25 mm 30 mm 32 mm 36 mm 40 mm 48 mm 50 mm 60 mm