MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Keo Khóa Ren Loctite

Keo Khóa Ren Loctite

Keo Loctite thường được dùng để chống xoay, dán nhanh keo khóa ren keo làm ín

Dùng Cho Bulong (Max)
Lực Khóa
Khả Năng Truyền Lực
Khe Dán (Max)
Thời Gian Khô
Nhiệt Độ (°F)
Bắt Đầu Cứng
Màu
Ứng Dụng
Loại Sản Phẩm

Keo loctite 222 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 222 (50ml)

1502LOC222-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 242 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 242 (50ml)

1502LOC242-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 243 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 243 (50ml)

1502LOC243-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 262 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 262 (50ml)

1502LOC262-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 263 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 263 (50ml)

1502LOC263-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 270 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 270 (50ml)

1502LOC270-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 272 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 272 (50ml)

1502LOC272-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 290 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 290 (50ml)

1502LOC290-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 380 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 380 (50ml)

1502LOC380-50
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 188.000,00 ₫
5+ (Con) 169.200,00 ₫
10+ (Con) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 401 (20g)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 401 (20g)

1502LOC401-20
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Tồn kho 16 chai, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 406 (20g)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 406 (20g)

1502LOC406-20
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 495 (20g)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 495 (20g)

1502LOC495-20
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Tồn kho 3 chai, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 496 (20g)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 496 (20g)

1502LOC496-20
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 510 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 510 (50ml)

1502LOC510-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 515 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 515 (50ml)

1502LOC515-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 518 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 518 (50ml)

1502LOC518-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 542 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 542 (50ml)

1502LOC542-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 545 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 545 (50ml)

1502LOC545-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 565 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 565 (50ml)

1502LOC565-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày
Keo loctite 567 (50ml)Danh mục: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 567 (50ml)

1502LOC567-50
Giá theo số lượng .
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 chai
Xuất kho trong 3 ngày