BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Miếng đệm cao su M14/125mm Bosch 1608601033

Miếng đệm cao su M14/125mm Bosch 1608601033

MPN: 1608601033
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 187,774
2+ 178,386
4+ 168,997
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh bóng lông cừu 180mm Bosch 1608610000

Đĩa đánh bóng lông cừu 180mm Bosch 1608610000

MPN: 1608610000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 170,229
4+ 161,718
8+ 153,207
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đế chà nhám tam giác 93mm AVI 93 G Bosch 2608000493

Đế chà nhám tam giác 93mm AVI 93 G Bosch 2608000493

MPN: 2608000493
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 239,686
2+ 227,702
4+ 215,717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng đệm cao su M14/115mm Bosch 2608601005

Miếng đệm cao su M14/115mm Bosch 2608601005

MPN: 2608601005
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,911
2+ 187,066
4+ 177,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng đệm cao su M10/100mm Bosch 2608601046

Miếng đệm cao su M10/100mm Bosch 2608601046

MPN: 2608601046
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 187,774
2+ 178,386
4+ 168,997
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 100mm, P36 Bosch 2608608N93

Đĩa đánh nhám 100mm, P36 Bosch 2608608N93

MPN: 2608608N93
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 10,439
50+ 9,917
100+ 9,395
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 100mm, P80 Bosch 2608608N95

Đĩa đánh nhám 100mm, P80 Bosch 2608608N95

MPN: 2608608N95
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,134
50+ 8,678
100+ 8,221
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 100mm, P120 Bosch 2608608N97

Đĩa đánh nhám 100mm, P120 Bosch 2608608N97

MPN: 2608608N97
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,134
50+ 8,678
100+ 8,221
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 125mm, P36 Bosch 2608608P05

Đĩa đánh nhám 125mm, P36 Bosch 2608608P05

MPN: 2608608P05
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 14,355
50+ 13,637
100+ 12,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 125mm, P80 Bosch 2608608P07

Đĩa đánh nhám 125mm, P80 Bosch 2608608P07

MPN: 2608608P07
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 12,324
50+ 11,708
100+ 11,092
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 125mm, P120 Bosch 2608608P09

Đĩa đánh nhám 125mm, P120 Bosch 2608608P09

MPN: 2608608P09
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 12,324
50+ 11,708
100+ 11,092
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh bóng lông cừu 130mm Bosch 2608610001

Đĩa đánh bóng lông cừu 130mm Bosch 2608610001

MPN: 2608610001
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 119,335
4+ 113,368
8+ 107,401
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng đánh bóng 130mm Bosch 2608613005

Miếng đánh bóng 130mm Bosch 2608613005

MPN: 2608613005
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 107,155
6+ 101,798
12+ 96,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa chà nhám tam giác 78mm AVZ 78 RT Bosch 2608661648

Đĩa chà nhám tam giác 78mm AVZ 78 RT Bosch 2608661648

MPN: 2608661648
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 359,165
2+ 341,207
4+ 323,249
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng chà nhám 3M 7440

Miếng chà nhám 3M 7440

MPN: 3M-7440
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 781,550
2+ 742,473
4+ 703,395
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 21 ngày

Miếng chà nhám 3M 7447

Miếng chà nhám 3M 7447

MPN: 3M-7447
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 430,650
2+ 409,118
4+ 387,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 21 ngày

Miếng chà nhám 3M 7448

Miếng chà nhám 3M 7448

MPN: 3M-7448
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 628,430
2+ 597,009
4+ 565,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 21 ngày

Bùi nhùi 3M 7521

Bùi nhùi 3M 7521

MPN: 3M-7521
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,870
2+ 524,277
4+ 496,683
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 21 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 100

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 100

MPN: CP35-100
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng
(Tờ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,600
100+ 5,940
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Tồn kho: 75 tờ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1000

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1000

MPN: CP35-1000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng
(Tờ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,600
100+ 5,940
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày