BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Sử Dụng Cho

Độ Hạt

Nhóm Hạt

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Làm Việc

Loại

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Hạt Mài

Nền Giấy Nhám

Độ Dày

Loại Bề Mặt Khuyến Nghị

Phương Thức Sử Dụng

Môi Trường Sử Dụng

Số Lượng

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Miếng đệm cao su M14/125mm Bosch 1608601033

Miếng đệm cao su M14/125mm Bosch 1608601033

MPN: 1608601033
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 211,189
2+ 200,630
4+ 190,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh bóng lông cừu 180mm Bosch 1608610000

Đĩa đánh bóng lông cừu 180mm Bosch 1608610000

MPN: 1608610000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 190,513
2+ 180,988
10+ 171,462
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đế chà nhám tam giác 93mm AVI 93 G Bosch 2608000493

Đế chà nhám tam giác 93mm AVI 93 G Bosch 2608000493

MPN: 2608000493
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 271,150
2+ 257,593
4+ 244,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng đệm cao su M14/115mm Bosch 2608601005

Miếng đệm cao su M14/115mm Bosch 2608601005

MPN: 2608601005
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 223,005
2+ 211,855
4+ 200,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng đệm cao su M10/100mm Bosch 2608601046

Miếng đệm cao su M10/100mm Bosch 2608601046

MPN: 2608601046
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 211,189
2+ 200,630
4+ 190,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 100mm, P36 Bosch 2608608N93

Đĩa đánh nhám 100mm, P36 Bosch 2608608N93

MPN: 2608608N93
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,034
50+ 11,432
100+ 10,831
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 100mm, P80 Bosch 2608608N95

Đĩa đánh nhám 100mm, P80 Bosch 2608608N95

MPN: 2608608N95
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,584
50+ 10,055
100+ 9,526
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 100mm, P120 Bosch 2608608N97

Đĩa đánh nhám 100mm, P120 Bosch 2608608N97

MPN: 2608608N97
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,584
50+ 10,055
100+ 9,526
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 125mm, P36 Bosch 2608608P05

Đĩa đánh nhám 125mm, P36 Bosch 2608608P05

MPN: 2608608P05
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,676
50+ 15,842
100+ 15,008
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 125mm, P80 Bosch 2608608P07

Đĩa đánh nhám 125mm, P80 Bosch 2608608P07

MPN: 2608608P07
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,355
50+ 13,637
100+ 12,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh nhám 125mm, P120 Bosch 2608608P09

Đĩa đánh nhám 125mm, P120 Bosch 2608608P09

MPN: 2608608P09
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,588
50+ 12,909
100+ 12,229
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa đánh bóng lông cừu 130mm Bosch 2608610001

Đĩa đánh bóng lông cừu 130mm Bosch 2608610001

MPN: 2608610001
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 131,439
2+ 124,867
10+ 118,295
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng đánh bóng 130mm Bosch 2608613005

Miếng đánh bóng 130mm Bosch 2608613005

MPN: 2608613005
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,672
2+ 110,838
10+ 105,004
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đĩa chà nhám tam giác 78mm AVZ 78 RT Bosch 2608661648

Đĩa chà nhám tam giác 78mm AVZ 78 RT Bosch 2608661648

MPN: 2608661648
Danh mục: Đĩa Chà Nhám
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 408,901
2+ 388,456
4+ 368,011
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Miếng chà nhám 3M 7440

Miếng chà nhám 3M 7440

MPN: 3M-7440
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 781,550
2+ 742,473
4+ 703,395
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng chà nhám 3M 7447

Miếng chà nhám 3M 7447

MPN: 3M-7447
Mua với số lượng
(Tờ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,586
50+ 20,507
100+ 19,428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 tờ
Đặt hàng chẵn: 10 tờ

Tồn kho: 20 tờ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Miếng chà nhám 3M 7448

Miếng chà nhám 3M 7448

MPN: 3M-7448
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 628,430
2+ 597,009
4+ 565,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Bùi nhùi 3M 7521

Bùi nhùi 3M 7521

MPN: 3M-7521
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,870
2+ 524,277
4+ 496,683
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 21 ngày

Giấy nhám khô RMC AP23M Độ Nhám 1000

Giấy nhám khô RMC AP23M Độ Nhám 1000

MPN: AP23M-1000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng
(Tờ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 5,902
200+ 5,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 tờ
Đặt hàng chẵn: 20 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám khô RMC AP23M Độ Nhám 120

Giấy nhám khô RMC AP23M Độ Nhám 120

MPN: AP23M-120
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng
(Tờ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 5,902
200+ 5,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 tờ
Đặt hàng chẵn: 20 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày